การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
    
  บันทึกการซ่อมบำรุง ใบขอรถยนต์ที่จัดก่อนอนุญาต ติดตามการขอรถยนต์ ดูผลการประเมินและรายงาน   Logout
ออกจากระบบ
1.
ผู้ที่ต้องการขอใช้รถ ยื่นขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
  แก้ไขใบขอรถ
 
2.
หัวหน้างาน บันทึกความเห็น ในใบขอใช้รถส่วนกลาง      
3.
ผู้มีอำนาจสั่งใช้รถ (หัวหน้าฝ่ายบริหาร )ลงนามอนุญาตในใบขอใช้รถส่วนกลาง      
4.
หัวหน้ายานทำการ จัดรถยนต์และบันทึกการจัดรถยนต์ในใบขอใช้รถส่วนกลาง      
5.
ผู้ที่ขอรถต้องกรอกเลขระยะทางและ ประเมินการให้บริการ       
         ตารางแสดงการขอรถระหว่างวันที่ 18-01-2565 ถึง 19-01-2565

วันที่
เวลา
สถานที่ไป
ผู้ขอ
พนักงานขับรถ
20-01-2565 ถึง 20-01-2565
08.00 - 16.30น.
ม.1 - ม.8 พลูตาหลวง
จิตสุภา ไสยจิตร์
กำลังจัดพนักงานขับรถ ยังไม่ได้เลือก รถยนต์
19-01-2565 ถึง 19-01-2565
08.15 - 11.30น.
รพ.สต.เขาคันธมาทน์
สุมิตร ธรรมาภิมุข
กำลังจัดพนักงานขับรถ ยังไม่ได้เลือก รถยนต์
19-01-2565 ถึง 19-01-2565
08.00 - 16.30น.
ม.1 - ม.8 พลูตาหลวง
จิตสุภา ไสยจิตร์
กำลังจัดพนักงานขับรถ ยังไม่ได้เลือก รถยนต์
       18-01-2565 ถึง 18-01-2565
08.30 - 12.00น.
สสจ.ชลบุรี
ฉัตรกุล มณีพรหม
กำลังจัดพนักงานขับรถ ยังไม่ได้เลือก รถยนต์

ถ้าต้องการไปร่วมกับคนที่ขอรถแล้ว คลิ๊กที่วันที่ แล้วพิมพ์ชื่อในช่องว่าง
ถ้าต้องการพิมพ์ใบขอรถ คลิ๊กที่วันที่ แล้วคลิ๊กที่รูปภาพเครื่องพิมพ์ด้านล่างสุด
ถ้าต้องการแก้ไขคนขับรถหรือเปลี่ยนรถยนต์ คลิ๊กที่ชื่อคนขับ แล้วแก้ไขชื่อคนขับหรือรถยนต์