โรคที่ควรรู้
        การป้องกันและรักษาโรคอุจจาระร่วง
       ข้อเข่าเสื่อม คืออะไร
       ทำไมจึงมีอาการปวดหลัง
       โทษของการขาดการออกกำลังกาย
       ปวดคอ
       โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009
       โรคความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์
       โรคโคเลสเตอรอลสูงในเลือด
       โรคเบาหวาน
       โรคไวรัสตับอักเสบเอ
       เสียงแหบ เสียงแห้ง เสียงหาย
       อันตรายจากโรคติดต่อทางลมหายใจ

  เรื่องของ ตา
        ชีวิตและสุขภาพ
       ยารักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
       ยาหยอดตา
       โรคต้อหิน
       โรคตาบอดสี
       โรคตาแห้ง

  เรื่องของ ฟัน
        5 ขั้นตอนในการใช้ไหมขัดฟันอย่างมีประสิทธิภาพ
       การดูแลรักษาฟันปลอม
       การตรวจฟันด้วยตนเอง
       โครงสร้างของฟัน
       ทำไมจึงต้องรักษาคลองรากฟัน
       ปัญหาจากกลิ่นปาก
       ฟันคุด
       ฟันลูกจะดีต้องเริ่มเมื่อตั้งครรภ์
       สุขภาพช่องปาก
       อาหารกับทันตสุขภาพ

 

 


Copyright 2010 Pozedorn@gmail.com sattahip km.10 hospital.