ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

 

1-ระบบมาตรฐาน2-เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)3-ตรวจประเมิน(ข้อ)4-คะแนนที่ตั้ง5-คะแนนที่ได้6-คิดเป็นร้อยละของด้าน
ด้านที่ 1 ระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล343410090.4290.42
ด้านที่ 2 ระบบอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล848410066.5066.50
ด้านที่ 3 ระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล525210075.5475.54
ด้านที่ 4 ระบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล303010092.3892.38
ด้านที่ 5 ระบบสื่อสารในโรงพยาบาล222210072.0572.05
ด้านที่ 6 ระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล191910093.2193.21
ด้านที่ 7 ระบบสุขศึกษาในโรงพยาบาล252510088.0088.00
 

Copyright 2010 sumit@thaimit.com sattahip km.10 hospital.