รวมภาพกิจกรรมของโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10


ไปที่ start แล้วพิมพ์
\\10.0.0.7\PictureKM10
จากนั้นกด Enter

หรือ
เข้า Network ไปที่เครื่อง Dorn แล้วไปที่ Folder ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

 
Copyright 2010 Pozedorn@gmail.com sattahip km.10 hospital.