ระบบขออนุมัติซ่อมพัสดุ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

    ติดตามการขอซ่อม ดูผลการประเมินและรายงาน Logout ออกจากระบบ

1
ผู้ขอซ่อม ยื่นขออนุมัติส่งซ่อม  
 
2
หัวหน้าช่างมอบหมายช่างผู้ดำเนินการซ่อม ใบขออนุมัติซ่อม      
3
งานซ่อมที่ยังไม่เสร็จ       
4
งานที่กำลังดำเนินการ 
5
งานซ่อมเสร็จแล้ว 
6
ผู้รับบริการซ่อม ประเมินการให้บริการ   
7
งานซ่อมของศูนย์คอมพิวเตอร์   

 


ตารางแสดงการขอซ่อมระหว่างวันที่ 17-01-2565 ถึง 22-01-2565
วันที่
เวลา
พัสดุที่ต้องการซ่อม
หมายเลขครุภัณฑ์
รุ่น / ยี่ห้อ / อายุการใช้งาน
ผู้ขอ
ช่างผู้ดำเนินงาน
คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
สถานะ
        17-01-2565
01:14
หลอดไฟหน้าตึก/ไฟห้องน้ำแยก2
-
-
อุทัยวรรณ จันทร์อยู่
กำลังจัดพนักงาน:ซ่อมบำรุง