ตึกผู้ป่วยนอก

ประชาสัมพันธ์       
101,102 
หัวหน้าเภสัชกรรม      
103
ห้องจ่ายยา
104
ห้องจ่ายยา ipd
105
ทันตกรรม
251
ชันสูตร 
118
เจาะเลือด 
119
ER
110,109
ARI ER
155
PCU พลูตาหลวง
114
ประกัน
131,132,133
X-RAY
241
เวรเปล
154
คลีนิกพิเศษ
161
หน้าห้องตรวจ PCU พลูตาหลวง
171
หน้าห้องตรวจ
172
ห้องพักแพทย
107
ห้องตรวจ 1
191
ห้องตรวจ 2
192
ห้องตรวจ 3
193
ห้องอัลตร้าซาวด์
174
คลีนิกหอบหืด และโรคไต
122
ห้องการเงิน
151
เลขา แพทย์
241
สาธารณสุข อําเภอ
777
ห้องตรวจ 7 125
คลนิกโรคเรื้อรัง 700

 

 บ้านพักแพทย์

บ้านพักผู้อำนวยการ
771
บ้านพัก นพ.อภิญญา
773
บ้านพัก พญ.อรัญญา
774
บ้านพัก พ.
776

 

 

 

 

 

ตึกผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยใน
311,312
พยาบาลหน.ผู้ป่วยใน 3
331,332
พยาบาลหน.พยาบาล
330

บริหาร
401,402,403
บริหาร FAX
409

LR
331,332
OR
111

 

                อื่นๆ                    

โรงครัว
600
จ่ายกลาง 
611
คลังยา
621
ยุทธศาสตร์
622
แพทย์แผนไทย
644
ประชุมอำไพพิศ
700
สนับสนุนปฐมภูมิ
642
โสต
711
กายภาพบําบัด
642

ศูนย์คอมพิวเตอร์
999

 

เบอร์โทรภายนอก

038-245051
066-005-6081 ถึง 066-005-6085
066-005-6250 ถึง 066-005-6254
 086-836-5389 

 

fax

038-245051Copyright 2010 Pozedorn@gmail.com sattahip km.10 hospital.