เอกสารประกาศประกวดราคา สอบราคา โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

ลำดับที่
ชื่อเรืองประกาศข่าวประกวดราคา สอบราคา
วันที่ลงประกาศ
6338
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง จำนวน 9,000 บาท.pdf

2022-01-17
6337
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 25,700 บาท.pdf

2022-01-17
6336
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย จำนวน 49,172 บาท.pdf

2022-01-17
6335
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 8,025 บาท.pdf

2022-01-17
6334
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31,694.47 บาท.pdf

2022-01-17
6333
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9,212.70 บาท.pdf

2022-01-17
6332
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14,633.32 บาท.pdf

2022-01-17
6331
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตรืและการแพทย์ จำนวน 71,389.50 บาท.pdf

2022-01-17
6330
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,411.78 บาท.pdf

2022-01-17
6329
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,942.05 บาท.pdf

2022-01-17
6328
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30บาท.pdf

2022-01-17
6327
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายใน Cohort Ward 1,600 บาท.pdf

2022-01-17
6326
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 2,981.02 บาท.pdf

2022-01-17
6325
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 60,000 บาท.pdf

2022-01-14
6324
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 227,970.60 บาท.pdf

2022-01-14
6323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 16,200 บาท.pdf

2022-01-14
6322
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 34,500 บาท.pdf

2022-01-14
6321
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 58,200 บาท.pdf

2022-01-14
6320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 80,000 บาท.pdf

2022-01-14
6319
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 30,000 บาท.pdf

2022-01-14
6318
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 215,000 บาท.pdf

2022-01-14
6317
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 39,690 บาท.pdf

2022-01-14
6316
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 199,863.30 บาท.pdf

2022-01-14
6315
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 51,253 บาท.pdf

2022-01-14
6314
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 20,000 บาท.pdf

2022-01-14
6313
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16,264 บาท.pdf

2022-01-14
6312
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1,829.70 บาท.pdf

2022-01-13
6311
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 3,766.40 บาท.pdf

2022-01-13
6310
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40,120 บาท.pdf

2022-01-11
6309
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพิมพ์ใบเบิก จำนวน 25,500 บาท.pdf

2022-01-11
6308
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอรเน็ต 725.46บาท.pdf

2022-01-10
6307
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอรเน็ต 213 บาท.pdf

2022-01-10
6306
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอรเน็ต 2,664..30 บาท.pdf

2022-01-10
6305
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอรเน็ต 2,171.03 บาท.pdf

2022-01-10
6304
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบดูดน้ำลาย จำนวน 19,000 บาท.pdf

2022-01-10
6303
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 12,500 บาท.pdf

2022-01-10
6302
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,915 บาท.pdf

2022-01-07
6301
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1,014.93 บาท.pdf

2022-01-07
6300
ประกาศจ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องจ่ายเคมี จำนวน 22,780.30 บาท.pdf

2022-01-07
6299
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40,120 บาท.pdf

2022-01-07
6298
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12,462.29 บาท.pdf

2022-01-07
6297
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 210,879.33 บาท.pdf

2022-01-07
6296
ตารางแสดงวงเงินเครื่องปรับอากาศ 17 เครื่อง.pdf

2022-01-07
6295
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 17 เครื่อง.pdf

2022-01-07
6294
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,350 บาท.pdf

2022-01-04
6293
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้งกล้อง 112,350 บาท.pdf

2022-01-04
6292
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8,811.45 บาท.pdf

2022-01-04
6291
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 82,803.02 บาท.pdf

2022-01-04
6290
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10,507.40 บาท.pdf

2022-01-04
6289
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9,267.27 บาท.pdf

2022-01-04
6288
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9,173.11 บาท.pdf

2022-01-04
6287
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7,250 บาท.pdf

2022-01-04
6286
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,600 บาท.pdf

2022-01-04
6285
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจวินิจฉัย จำนวน 154,300 บาท.pdf

2022-01-04
6284
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 35,078.17 บาท.pdf

2022-01-04
6283
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3,000 บาท.pdf

2021-12-30
6282
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 17,150 บาท.pdf

2021-12-30
6281
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 22,070 บาท.pdf

2021-12-30
6280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4,350 บาท.pdf

2021-12-30
6279
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2,000 บาท.pdf

2021-12-30
6278
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2,999.96 บาท.pdf

2021-12-30
6277
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 7,918 บาท.pdf

2021-12-30
6276
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 9,608.60 บาท.pdf

2021-12-30
6275
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 4,836.40 บาท.pdf

2021-12-29
6274
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอรเน็ต 746.86 บาท.pdf

2021-12-29
6273
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 700 บาท.pdf

2021-12-29
6272
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล 746.86 บาท.pdf

2021-12-29
6271
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14,445 บาท.pdf

2021-12-24
6270
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 85,600 บาท.pdf

2021-12-24
6269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 59,420 บาท.pdf

2021-12-24
6268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 53,821 บาท.pdf

2021-12-24
6267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 42,000 บาท.pdf

2021-12-24
6266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 5,885บาท.pdf

2021-12-24
6265
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 3,840 บาท.pdf

2021-12-24
6264
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 95,700 บาท.pdf

2021-12-24
6263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9,630 บาท.pdf

2021-12-24
6262
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 237,754 บาท.pdf

2021-12-24
6261
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 209,292 บาท.pdf

2021-12-24
6260
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 56,000 บาท.pdf

2021-12-24
6259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 35,501 บาท.pdf

2021-12-24
6258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 26,070 บาท.pdf

2021-12-24
6257
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 2,800 บาท.pdf

2021-12-24
6256
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 24,000 บาท.pdf

2021-12-24
6255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 23,433 บาท.pdf

2021-12-24
6254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 22,470 บาท.pdf

2021-12-24
6253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 20,460 บาท.pdf

2021-12-24
6252
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 15,900 บาท.pdf

2021-12-24
6251
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 13,432 บาท.pdf

2021-12-24
6250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 42,000 บาท.pdf

2021-12-24
6249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 25,500 บาท.pdf

2021-12-24
6248
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซักผ้า จำนวน 83,845.20 บาท.pdf

2021-12-24
6247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล 240 บาท.pdf

2021-12-24
6246
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล 1,335 บาท.pdf

2021-12-24
6245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2,700 บาท.pdf

2021-12-23
6244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 5,000 บาท.pdf

2021-12-23
6243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6,400 บาท.pdf

2021-12-23
6242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 19,000 บาท.pdf

2021-12-23
6241
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20,430 บาท.pdf

2021-12-23
6240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 51,680 บาท.pdf

2021-12-23
6239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 540 บาท.pdf

2021-12-23
6238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15,930 บาท.pdf

2021-12-23
6237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4,790 บาท.pdf

2021-12-23
6236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 58,500 บาท.pdf

2021-12-23
6235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 11,903.75 บาท.pdf

2021-12-23
6234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12,492 บาท.pdf

2021-12-23
6233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 48,150 บาท.pdf

2021-12-23
6232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 87,790 บาท.pdf

2021-12-23
6231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 10,995 บาท.pdf

2021-12-23
6230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 37,000 บาท.pdf

2021-12-23
6229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 21,036 บาท.pdf

2021-12-23
6228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 12,310 บาท.pdf

2021-12-23
6227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 9,000 บาท.pdf

2021-12-23
6226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 8,335 บาท.pdf

2021-12-23
6225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 5,119.80 บาท.pdf

2021-12-23
6224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 36,000 บาท.pdf

2021-12-23
6223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 13,610.40บาท.pdf

2021-12-23
6222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 13,140 บาท.pdf

2021-12-23
6221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 203,685.20 บาท.pdf

2021-12-23
6220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 30,000 บาท.pdf

2021-12-23
6219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4,800 บาท.pdf

2021-12-23
6218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 28,450 บาท.pdf

2021-12-23
6217
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 6,900 บาท.pdf

2021-12-23
6216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 48,000 บาท.pdf

2021-12-23
6215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 48,000 บาท.pdf

2021-12-23
6214
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 42,620.24 บาท.pdf

2021-12-23
6213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 22,242 บาท.pdf

2021-12-23
6212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6,565 บาท.pdf

2021-12-23
6211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารทั่วไป 7,700บาท.pdf

2021-12-23
6210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน บ่อบำบัด 16,025 บาท.pdf

2021-12-23
6209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 12,000 บาท.pdf

2021-12-23
6208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 10,800 บาท.pdf

2021-12-23
6207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ 21,300 บาท.pdf

2021-12-23
6206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 7,600 บาท.pdf

2021-12-23
6205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 7,200 บาท.pdf

2021-12-23
6204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 11,280 บาท.pdf

2021-12-23
6203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 10,560 บาท.pdf

2021-12-23
6202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพัสดุ 10,000 บาท.pdf

2021-12-23
6201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานบริการห้องชันสูตร 7,600บาท.pdf

2021-12-23
6200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 7,200. บาท.pdf

2021-12-23
6199
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 7,200 บาท.pdf

2021-12-23
6198
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสารและหน่วยจ่ายกลาง 9,200 บาท.pdf

2021-12-23
6197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่าง 8,400บาท.pdf

2021-12-23
6196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 14,800. บาท.pdf

2021-12-23
6195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 14,800 บาท.pdf

2021-12-23
6194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 13,200 บาท.pdf

2021-12-23
6193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,000 บาท.pdf

2021-12-23
6192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 7,675 บาท.pdf

2021-12-23
6191
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานงานหน่วยจ่ายกลาง 9,600 บาท.pdf

2021-12-23
6190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศน์ฯ 22,843.75 บาท.pdf

2021-12-23
6189
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานการเงินและบัญชี 14,375 บาท.pdf

2021-12-23
6188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด 7,600 บาท.pdf

2021-12-23
6187
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,301.40 บาท.pdf

2021-12-23
6186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,180.04 บาท.pdf

2021-12-23
6185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ 4,083.33 บาท.pdf

2021-12-23
6184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,750.80 บาท.pdf

2021-12-22
6183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 180,311.05 บาท.pdf

2021-12-22
6182
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 99,960 บาท.pdf

2021-12-22
6181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 680 บาท.pdf

2021-12-22
6180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 2,200 บาท.pdf

2021-12-22
6179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7,172.42 บาท.pdf

2021-12-22
6178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 54,891 บาท.pdf

2021-12-22
6177
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 19,260 บาท.pdf

2021-12-21
6176
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 25,340.16 บาท.pdf

2021-12-21
6175
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริกการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 86,008 บาท.pdf

2021-12-21
6174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 140,377.60 บาท.pdf

2021-12-16
6173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 5,388.52 บาท.pdf

2021-12-16
6172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 6,120 บาท.pdf

2021-12-16
6171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 12,500 บาท.pdf

2021-12-16
6170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 12,600 บาท.pdf

2021-12-16
6169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 21,720 บาท.pdf

2021-12-16
6168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 42,750 บาท.pdf

2021-12-16
6167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 48,850 บาท.pdf

2021-12-16
6166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 853.86บาท.pdf

2021-12-16
6165
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 800 บาท.pdf

2021-12-16
6164
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50,825 บาท.pdf

2021-12-16
6163
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,780 บาท.pdf

2021-12-16
6162
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14,480 บาท.pdf

2021-12-16
6161
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 230,172.30 บาท.pdf

2021-12-16
6160
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,700 บาท.pdf

2021-12-16
6159
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 18,500 บาท.pdf

2021-12-16
6158
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 43,000 บาท.pdf

2021-12-16
6157
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพิมพ์ใบเบิก จำนวน 25,500 บาท.pdf

2021-12-16
6156
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 90,060.92 บาท.pdf

2021-12-16
6155
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 24,828.84 บาท.pdf

2021-12-16
6154
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย จำนวน 45,980 บาท.pdf

2021-12-16
6153
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 217,602.49 บาท.pdf

2021-12-16
6152
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 24,000 บาท.pdf

2021-12-16
6151
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 25,580 บาท.pdf

2021-12-16
6150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 19,260 บาท.pdf

2021-12-16
6149
ปประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการตรวจเช็ดเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 10,000 บาท.pdf

2021-12-16
6148
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,903.32 บาท.pdf

2021-12-16
6147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 18,000 บาท.pdf

2021-12-15
6146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายใน Cohort ward 5,500 บาท.pdf

2021-12-15
6145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3,750 บาท.pdf

2021-12-15
6144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 950บาท.pdf

2021-12-14
6143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2,780 บาท.pdf

2021-12-14
6142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,953.20 บาท.pdf

2021-12-14
6141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 75,220บาท.pdf

2021-12-14
6140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,968.80 บาท.pdf

2021-12-14
6139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3,780บาท.pdf

2021-12-14
6138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนเบ้ากุญแจรถยนต์ 1,200บาท.pdf

2021-12-14
6137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 340บาท.pdf

2021-12-14
6136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,203.13บาท.pdf

2021-12-14
6135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายใน Cohort ward 6,000. บาท.pdf

2021-12-14
6134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายใน Cohort ward 6,000 บาท.pdf

2021-12-14
6133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายใน Cohort ward 2,800 บาท.pdf

2021-12-14
6132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทย์ฯ 1,000บาท.pdf

2021-12-14
6131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 600บาท.pdf

2021-12-14
6130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 4,000บาท.pdf

2021-12-14
6129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 1,800บาท.pdf

2021-12-14
6128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9,000 บาท.pdf

2021-12-14
6127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8,610 บาท.pdf

2021-12-14
6126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 192,600 บาท.pdf

2021-12-13
6125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 13,599.70 บาท.pdf

2021-12-13
6124
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13,610.40 บาท.pdf

2021-12-13
6123
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 90,870 บาท.pdf

2021-12-13
6122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 67,410 บาท.pdf

2021-12-13
6121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 219,000 บาท.pdf

2021-12-13
6120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12,870 บาท.pdf

2021-12-13
6119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 27,500 บาท.pdf

2021-12-13
6118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 39,930 บาท.pdf

2021-12-13
6117
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 36,750 บาท.pdf

2021-12-13
6116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 90,000 บาท.pdf

2021-12-13
6115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 169,349.30 บาท.pdf

2021-12-13
6114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 13,175 บาท.pdf

2021-12-13
6113
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 54,000 บาท.pdf

2021-12-13
6112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารผู้ป่วย จำนวน 2,176,024.90 บาท.pdf

2021-12-09
6111
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพิมพ์สมุดประจำตัวผู้ป่วย จำนวน 5,000 บาท.pdf

2021-12-08
6110
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 28,333.60 บาท.pdf

2021-12-08
6109
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 40,000 บาท.pdf

2021-12-02
6108
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,000 บาท.pdf

2021-12-02
6107
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 250,000 บาท.pdf

2021-12-02
6106
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโรงเก็บขยะติดเชื้อ จำนวน 6,000 บาท.pdf

2021-12-01
6105
ประกาศผู้ชนะซื้อคลอรีนน้ำ จำนวน 10,914 บาท.pdf

2021-12-01
6104
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองน้ำ จำนวน 35,310 บาท.pdf

2021-12-01
6103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 7,511.40บาท.pdf

2021-12-01
6102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 845.30บาท.pdf

2021-12-01
6101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,166.58บาท.pdf

2021-12-01
6100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต746.86บาท.pdf

2021-12-01
6099
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต746.86 บาท.pdf

2021-12-01
6098
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต746.16บาท.pdf

2021-12-01
6097
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 747.86บาท.pdf

2021-12-01
6096
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 1,015.93บาท.pdf

2021-12-01
6095
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท.pdf

2021-12-01
6094
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 24,000 บาท.pdf

2021-12-01
6093
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 28,800 บาท.pdf

2021-12-01
6092
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 38,047.50 บาท.pdf

2021-12-01
6091
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 23,260 บาท.pdf

2021-12-01
6090
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 96,621 บาท.pdf

2021-12-01
6089
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5,700 บาท.pdf

2021-12-01
6088
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 108,861.80 บาท.pdf

2021-12-01
6087
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 54,313.20 บาท.pdf

2021-12-01
6086
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 52,800 บาท.pdf

2021-12-01
6085
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 22,341.60 บาท.pdf

2021-11-30
6084
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8,265.11 บาท.pdf

2021-11-30
6083
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 118,050 บาท.pdf

2021-11-30
6082
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 22,741.60 บาท.pdf

2021-11-30
6081
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 79,116 บาท.pdf

2021-11-30
6080
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซักผ้า จำนวน 85,283.28 บาท.pdf

2021-11-30
6079
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท.pdf

2021-11-29
6078
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย จำนวน 59,336 บาท.pdf

2021-11-29
6077
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพท์ จำนวน 9,500 บาท.pdf

2021-11-29
6076
ประกาศผู้ชนะซื้่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 154,730 บาท.pdf

2021-11-29
6075
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคอมพิวเตอร์ฯ 33,681.25 บาท.pdf

2021-11-29
6074
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 14,400 บาท.pdf

2021-11-29
6073
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 18,906.90 บาท.pdf

2021-11-26
6072
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 98,200 บาท.pdf

2021-11-26
6071
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15,500 บาท.pdf

2021-11-26
6070
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 61,200 บาท.pdf

2021-11-26
6069
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 43,100 บาท.pdf

2021-11-26
6068
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 48,425 บาท.pdf

2021-11-26
6067
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 18,000 บาท.pdf

2021-11-26
6066
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 44,000 บาท.pdf

2021-11-26
6065
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14,560 บาท.pdf

2021-11-26
6064
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 43,200 บาท.pdf

2021-11-26
6063
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 102,720 บาท.pdf

2021-11-26
6062
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 12,000 บาท.pdf

2021-11-26
6061
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารทั่วไป 10,400 บาท.pdf

2021-11-25
6060
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานหน่วยจ่ายกลาง 8,400บาท.pdf

2021-11-25
6059
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน บ่อบำบัด 16,900 บาท.pdf

2021-11-25
6058
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 13,200 บาท.pdf

2021-11-25
6057
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 11,200 บาท.pdf

2021-11-25
6056
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม7,600 บาท.pdf

2021-11-25
6055
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 6,800 บาท.pdf

2021-11-25
6054
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ 21,300บาท.pdf

2021-11-25
6053
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานภายภาพบำบัด 8,400 บาท.pdf

2021-11-25
6052
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 480บาท.pdf

2021-11-25
6051
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 6,840บาท.pdf

2021-11-25
6050
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพัสดุ 11,656.25 บาท.pdf

2021-11-25
6049
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 9,900 บาท.pdf

2021-11-25
6048
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 8,400 บาท.pdf

2021-11-25
6047
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสารและหน่วยจ่ายกลาง 10,7500 บาท.pdf

2021-11-25
6046
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่าง 9,600บาท.pdf

2021-11-25
6045
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานชันสูตร 8,000 บาท.pdf

2021-11-25
6044
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 15,600บาท.pdf

2021-11-25
6043
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 14,000บาท.pdf

2021-11-25
6042
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 10,800 บาท.pdf

2021-11-25
6041
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 10,625บาท.pdf

2021-11-25
6040
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคอมพิวเตอร์ฯ 32,512.50บาท.pdf

2021-11-25
6039
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานการเงินและบัญชี 16,562.50บาท.pdf

2021-11-25
6038
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเเภสัชกรรม 6,800 บาท.pdf

2021-11-25
6037
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 60,000 บาท.pdf

2021-11-24
6036
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้งระบบระบายอากาศแบบฆ่าเชื้อ จำนวน 50,000 บาท.pdf

2021-11-22
6035
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1,391 บาท.pdf

2021-11-19
6034
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 695.50 บาท.pdf

2021-11-19
6033
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 213 บาท.pdf

2021-11-19
6032
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30 บาท.pdf

2021-11-19
6031
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ 4,083.33 บาท.pdf

2021-11-19
6030
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 83,904 บาท.pdf

2021-11-18
6029
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 74,457 บาท.pdf

2021-11-18
6028
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 42,500 บาท.pdf

2021-11-18
6027
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 60,000 บาท.pdf

2021-11-18
6026
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 80,506.80 บาท.pdf

2021-11-18
6025
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 92,000 บาท.pdf

2021-11-18
6024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 125,910บาท.pdf

2021-11-18
6023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 30,272.50 บาท.pdf

2021-11-18
6022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 30,090 บาท.pdf

2021-11-18
6021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 50,110 บาท.pdf

2021-11-18
6020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 86,000 บาท.pdf

2021-11-18
6019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 96,202 บาท.pdf

2021-11-18
6018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 285,848 บาท.pdf

2021-11-18
6017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 57,000 บาท.pdf

2021-11-18
6016
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 5,400 บาท.pdf

2021-11-18
6015
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 479,000 บาท.pdf

2021-11-17
6014
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ 10,800 บาท.pdf

2021-11-17
6013
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ 3,400 บาท.pdf

2021-11-17
6012
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 21,914.03 บาท.pdf

2021-11-17
6011
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 5,230.43 บาท.pdf

2021-11-17
6010
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 2,608.13 บาท.pdf

2021-11-17
6009
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 371,000 บาท.pdf

2021-11-17
6008
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 360,000 บาท.pdf

2021-11-17
6007
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 335,000 บาท.pdf

2021-11-17
6006
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 328,000 บาท.pdf

2021-11-17
6005
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 301,000 บาท.pdf

2021-11-17
6004
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 147,000 บาท.pdf

2021-11-17
6003
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 60,000 บาท.pdf

2021-11-17
6002
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 60,000 บาท.pdf

2021-11-17
6001
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 75,000 บาท.pdf

2021-11-17
6000
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 36,000 บาท.pdf

2021-11-17
5999
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย จำนวน 111,644 บาท.pdf

2021-11-17
5998
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร 365,000 บาท.pdf

2021-11-16
5997
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร 340,000 บาท.pdf

2021-11-16
5996
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร 332,000 บาท.pdf

2021-11-16
5995
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร 307,000 บาท.pdf

2021-11-16
5994
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร 166,000 บาท.pdf

2021-11-16
5993
ประกาศผู้ชนะจ้างติดตั้งระบบท่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7,000 บาท.pdf

2021-11-12
5992
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร 497,000 บาท.pdf

2021-11-12
5991
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร 137,000 บาท.pdf

2021-11-12
5990
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร 417,000 บาท.pdf

2021-11-12
5989
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร 500,000 บาท.pdf

2021-11-12
5988
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร 157,000 บาท.pdf

2021-11-12
5987
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร 427,000 บาท.pdf

2021-11-12
5986
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร 296,000 บาท.pdf

2021-11-12
5985
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร 252,000 บาท.pdf

2021-11-12
5984
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร 235,000 บาท.pdf

2021-11-12
5983
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร 499,000 บาท.pdf

2021-11-12
5982
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร 315,000 บาท.pdf

2021-11-12
5981
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานต่อเนื่อง จำนวน 210,879.33 บาท.pdf

2021-11-12
5980
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 5,400 บาท.pdf

2021-11-11
5979
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 10,200 บาท.pdf

2021-11-11
5978
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 17,350 บาท.pdf

2021-11-11
5977
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 21,935 บาท.pdf

2021-11-11
5976
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 30,000 บาท.pdf

2021-11-11
5975
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 144,771บาท.pdf

2021-11-11
5974
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 37,664 บาท.pdf

2021-11-11
5973
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 38,000 บาท.pdf

2021-11-11
5972
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6,420 บาท.pdf

2021-11-11
5971
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 45,000 บาท.pdf

2021-11-11
5970
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 57,009.60 บาท.pdf

2021-11-11
5969
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7,000 บาท.pdf

2021-11-11
5968
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 68,698 บาท.pdf

2021-11-11
5967
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 27,245 บาท.pdf

2021-11-11
5966
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 60,000 บาท.pdf

2021-11-11
5965
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 21,670 บาท.pdf

2021-11-11
5964
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 18,000 บาท.pdf

2021-11-11
5963
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 57,635.55 บาท.pdf

2021-11-11
5962
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 80,625 บาท.pdf

2021-11-11
5961
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 60,000 บาท.pdf

2021-11-11
5960
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6,000บาท.pdf

2021-11-11
5959
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7,999.96 บาท.pdf

2021-11-11
5958
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16,040บาท.pdf

2021-11-11
5957
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 19,180 บาท.pdf

2021-11-11
5956
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 42,500 บาท.pdf

2021-11-11
5955
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 98,401 บาท.pdf

2021-11-11
5954
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 245,046 บาท.pdf

2021-11-11
5953
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 26,875 บาท.pdf

2021-11-11
5952
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 17 เครื่อง.pdf

2021-11-09
5951
ตารางแสดงวงเงินเครื่องปรับอากาศ 17 เครื่อง.pdf

2021-11-09
5950
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 97,970บาท.pdf

2021-11-09
5949
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,77.10าท.pdf

2021-11-09
5948
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับช่องระบายอากาศห้องน้ำงานแพทย์แผนไทย 4,600บาท.pdf

2021-11-09
5947
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 16,980.90บาท.pdf

2021-11-09
5946
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย จำนวน 187,492 บาท.pdf

2021-11-08
5945
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 19,260 บาท.pdf

2021-11-08
5944
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 477,000 บาท.pdf

2021-11-08
5943
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 492,000 บาท.pdf

2021-11-08
5942
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 477,000 บาท.pdf

2021-11-08
5941
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 492,000 บาท.pdf

2021-11-08
5940
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 373,000 บาท.pdf

2021-11-08
5939
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 486,000 บาท.pdf

2021-11-08
5938
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 499,000 บาท.pdf

2021-11-08
5937
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 452,000 บาท.pdf

2021-11-08
5936
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 473,000 บาท.pdf

2021-11-08
5935
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 496,000 บาท.pdf

2021-11-08
5934
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 404,000 บาท.pdf

2021-11-08
5933
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการเก็บขนแลำกำจัดมูลฝอย จำนวน 89,580.96 บาท.pdf

2021-11-08
5932
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการเก็บขนแลำกำจัดมูลฝอย จำนวน 63,032.39 บาท.pdf

2021-11-08
5931
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอย จำนวน 69,687.50 บาท.pdf

2021-11-08
5930
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์โฆษณา จำนวน 17,000 บาท.pdf

2021-11-08
5929
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21,480 บาท.pdf

2021-11-08
5928
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 72,674.40 บาท.pdf

2021-11-08
5927
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,862.70บาท.pdf

2021-11-05
5926
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,600 บาท.pdf

2021-11-05
5925
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,723.15 บาท.pdf

2021-11-05
5924
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,500 บาท.pdf

2021-11-05
5923
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 320บาท.pdf

2021-11-05
5922
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 1,014.93บาท.pdf

2021-11-05
5921
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ 4,083.33บาท.pdf

2021-11-05
5920
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายใน Cohort ward 3,000บาท.pdf

2021-11-05
5919
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายใน Cohort ward 3,100บาท.pdf

2021-11-05
5918
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 3,922.89บาท.pdf

2021-11-05
5917
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 3,633.72บาท.pdf

2021-11-05
5916
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 10,764.20 บาท.pdf

2021-11-05
5915
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14,000 บาท.pdf

2021-11-05
5914
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 108,124 บาท.pdf

2021-11-05
5913
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 58,564 บาท.pdf

2021-11-05
5912
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 21,300 บาท.pdf

2021-11-05
5911
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 16,050 บาท.pdf

2021-11-05
5910
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสุการแพทย์ จำนวน 36,000 บาท.pdf

2021-11-05
5909
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสุการแพทย์ จำนวน 9,900 บาท.pdf

2021-11-05
5908
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 323,240.50 บาท.pdf

2021-11-05
5907
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเดินสายไฟ จำนวน 18,990 บาท.pdf

2021-11-05
5906
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 112,350 บาท.pdf

2021-11-04
5905
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 11,128 บาท.pdf

2021-11-04
5904
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 100,000 บาท.pdf

2021-11-03
5903
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 203,450 บาท.pdf

2021-11-03
5902
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 149,800 บาท.pdf

2021-11-03
5901
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 102,980 บาท.pdf

2021-11-03
5900
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 84,800 บาท.pdf

2021-11-03
5899
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 70,000บาท.pdf

2021-11-03
5898
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 57,146 บาท.pdf

2021-11-03
5897
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 58,850บาท.pdf

2021-11-03
5896
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 47,500 บาท.pdf

2021-11-03
5895
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 24,000 บาท.pdf

2021-11-03
5894
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 21,186 บาท.pdf

2021-11-03
5893
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 18,000 บาท.pdf

2021-11-03
5892
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 21,300 บาท.pdf

2021-11-03
5891
ตารางราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด.pdf

2021-11-03
5890
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด 2565.pdf

2021-11-03
5889
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 331,000 บาท.pdf

2021-11-03
5888
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 397,000 บาท.pdf

2021-11-03
5887
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 716.90 บาท.pdf

2021-11-02
5886
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดกระดาษ 1,250 บาท.pdf

2021-11-02
5885
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 3,511.79บาท.pdf

2021-11-02
5884
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 11,600 บาท.pdf

2021-10-27
5883
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 147,587 บาท.pdf

2021-10-27
5882
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพัสดุ 10,437.50บาท.pdf

2021-10-27
5881
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15,143.71 บาท.pdf

2021-10-27
5880
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 8,800บาท.pdf

2021-10-27
5879
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 8,000บาท.pdf

2021-10-27
5878
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 17,100บาท.pdf

2021-10-27
5877
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,182.80บาท.pdf

2021-10-27
5876
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 640.93 บาท.pdf

2021-10-27
5875
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30. บาท.pdf

2021-10-27
5874
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30 บาท.pdf

2021-10-27
5873
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,186.01 บาท.pdf

2021-10-27
5872
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ 12,000 บาท.pdf

2021-10-27
5871
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารทั่วไป 14,150 บาท.pdf

2021-10-27
5870
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานหน่วยจ่ายกลาง 5,200บาท.pdf

2021-10-27
5869
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน บ่อบำบัด 17,150 บาท.pdf

2021-10-27
5868
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 11,600 บาท.pdf

2021-10-27
5867
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 11,200 บาท.pdf

2021-10-27
5866
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ 21,650 บาท.pdf

2021-10-27
5865
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 1,680 บาท.pdf

2021-10-27
5864
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพัสดุ 10,437 บาท.pdf

2021-10-27
5863
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 9,900บาท.pdf

2021-10-27
5862
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 9,200 บาท.pdf

2021-10-27
5861
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสารและหน่วยจ่ายกลาง 9,400บาท.pdf

2021-10-27
5860
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่าง 9,200 บาท.pdf

2021-10-27
5859
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานชันสูตร 8,000 บาท.pdf

2021-10-27
5858
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานชันสูตร 8,000 บาท.pdf

2021-10-27
5857
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 16,000 บาท.pdf

2021-10-27
5856
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 10,900 บาท.pdf

2021-10-27
5855
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 4,000 บาท.pdf

2021-10-27
5854
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 3,600 บาท.pdf

2021-10-27
5853
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศน์ฯ 36,762.50 บาท.pdf

2021-10-27
5852
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานการเงินและบัญชี 18,687.50 บาท.pdf

2021-10-27
5851
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด 8,000 บาท.pdf

2021-10-27
5850
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 403,000 บาท.pdf

2021-10-21
5849
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 499,000 บาท.pdf

2021-10-21
5848
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 486,000 บาท.pdf

2021-10-21
5847
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 467,000 บาท.pdf

2021-10-21
5846
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 464,000 บาท.pdf

2021-10-21
5845
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 352,000 บาท.pdf

2021-10-21
5844
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 267,000 บาท.pdf

2021-10-21
5843
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย จำนวน 201,286 บาท.pdf

2021-10-21
5842
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 19,260 บาท.pdf

2021-10-21
5841
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซักผ้า จำนวน 81,482.64 บาท.pdf

2021-10-21
5840
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 50,000 บาท.pdf

2021-10-21
5839
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8,881 บาท.pdf

2021-10-20
5838
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9,499.19 บาท.pdf

2021-10-20
5837
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1,350 บาท.pdf

2021-10-20
5836
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 44,650 บาท.pdf

2021-10-20
5835
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16,830 บาท.pdf

2021-10-20
5834
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 480 บาท.pdf

2021-10-20
5833
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 481.50 บาท.pdf

2021-10-20
5832
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4,900 บาท.pdf

2021-10-19
5831
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 904.15 บาท.pdf

2021-10-19
5830
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,900 บาท.pdf

2021-10-19
5829
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 299.60 บาท.pdf

2021-10-19
5828
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 22,305 บาท.pdf

2021-10-19
5827
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 373,000 บาท.pdf

2021-10-19
5826
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 362,000 บาท.pdf

2021-10-19
5825
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 178,000 บาท.pdf

2021-10-19
5824
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 49,000 บาท.pdf

2021-10-19
5823
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 170,393.40 บาท.pdf

2021-10-19
5822
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 22,305 บาท.pdf

2021-10-19
5821
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 35,078.17 บาท.pdf

2021-10-19
5820
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสอบบำรุงรักาาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 35,078.17 บาท.pdf

2021-10-19
5819
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 78,750 บาท.pdf

2021-10-19
5818
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,460 บาท.pdf

2021-10-19
5817
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12,198 บาท.pdf

2021-10-19
5816
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8,934.50 บาท.pdf

2021-10-19
5815
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 19,260 บาท.pdf

2021-10-19
5814
ประกาศผู้ชนะตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอ่าน จำนวน 80,000 บาท.pdf

2021-10-19
5813
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซักผ้า จำนวน 81,482.64 บาท.pdf

2021-10-19
5812
ประกาศจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย จำนวน 149,112 บาท.pdf

2021-10-15
5811
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 17,240 บาท.pdf

2021-10-14
5810
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 2,500 บาท.pdf

2021-10-14
5809
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 540 บาท.pdf

2021-10-14
5808
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 47,250 บาท.pdf

2021-10-14
5807
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 66,702.94 บาท.pdf

2021-10-14
5806
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6,452.10 บาท.pdf

2021-10-12
5805
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18,190 บาท.pdf

2021-10-12
5804
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 15,726 บาท.pdf

2021-10-12
5803
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,330 บาท.pdf

2021-10-12
5802
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12,305 บาท.pdf

2021-10-12
5801
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17,691.38 บาท.pdf

2021-10-12
5800
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8,945.20 บาท.pdf

2021-10-12
5799
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอย จำนวน 119,058 บาท.pdf

2021-10-12
5798
ประกาศผู้ชนะติดตั้งระบบท่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7,000 บาท.pdf

2021-10-12
5797
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,471.67 บาท.pdf

2021-10-12
5796
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12,849 บาท.pdf

2021-10-12
5795
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 44,280.02 บาท.pdf

2021-10-12
5794
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,075.34 บาท.pdf

2021-10-12
5793
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 71,100 บาท.pdf

2021-10-11
5792
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 17,500 บาท.pdf

2021-10-11
5791
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 18,899.70 บาท.pdf

2021-10-11
5790
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 75,000 บาท.pdf

2021-10-11
5789
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9,999.15 บาท.pdf

2021-10-11
5788
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 60,000 บาท.pdf

2021-10-11
5787
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 93,000 บาท.pdf

2021-10-11
5786
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 57,780 บาท.pdf

2021-10-11
5785
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 60,000 บาท.pdf

2021-10-11
5784
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 150,400 บาท.pdf

2021-10-11
5783
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 73,188 บาท.pdf

2021-10-11
5782
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 33,100 บาท.pdf

2021-10-11
5781
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 17,500 บาท.pdf

2021-10-11
5780
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8,610 บาท.pdf

2021-10-11
5779
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 71,000 บาท.pdf

2021-10-11
5778
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 48,000 บาท.pdf

2021-10-11
5777
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 30,750 บาท.pdf

2021-10-11
5776
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8,000 บาท.pdf

2021-10-11
5775
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 69,600 บาท.pdf

2021-10-11
5774
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 15,000 บาท.pdf

2021-10-11
5773
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 99,960 บาท.pdf

2021-10-11
5772
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 71,000 บาท.pdf

2021-10-11
5771
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 28,670.38 บาท.pdf

2021-10-11
5770
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6,059 บาท.pdf

2021-10-11
5769
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 50,000 บาท.pdf

2021-10-08
5768
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 535บาท.pdf

2021-10-08
5767
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเปลี่ยนรางน้ำและซ่อมแซมฝ้า จำนวน 76,077 บาท.pdf

2021-10-08
5766
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19,100 บาท.pdf

2021-10-08
5765
ประกาศผูชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,800 บาท.pdf

2021-10-08
5764
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18,000.08 บาท.pdf

2021-10-05
5763
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 283,000 บาท.pdf

2021-10-05
5762
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 437,000 บาท.pdf

2021-10-05
5761
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 139,000 บาท.pdf

2021-10-05
5760
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 492,000 บาท.pdf

2021-10-05
5759
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 358,000 บาท.pdf

2021-10-05
5758
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 319,000 บาท.pdf

2021-10-05
5757
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 81,000 บาท.pdf

2021-10-05
5756
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 383,000 บาท.pdf

2021-10-05
5755
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 431,000 บาท.pdf

2021-10-05
5754
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 333,000 บาท.pdf

2021-10-05
5753
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 126,000 บาท.pdf

2021-10-05
5752
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 365,000 บาท.pdf

2021-10-05
5751
ประกาาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 365,000 บาท.pdf

2021-10-05
5750
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,825.25บาท.pdf

2021-10-05
5749
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,270 บาท.pdf

2021-10-05
5748
ประกาศผุ้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7,572.93 บาท.pdf

2021-10-05
5747
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 34,068.80 บาท.pdf

2021-10-05
5746
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งานระบบนำทาง GPS จำนวน 25,466 บาท.pdf

2021-10-05
5745
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งานระบบนำทาง GPS จำนวน 25,466 บาท.pdf

2021-10-05
5744
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 12,800บาท.pdf

2021-09-27
5743
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารและหน่วยจ่ายกลาง 10,700บาท.pdf

2021-09-27
5742
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารทั่วไป 14,550บาท.pdf

2021-09-27
5741
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน บ่อบำบัด 18,650บาท.pdf

2021-09-27
5740
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 13,200บาท.pdf

2021-09-27
5739
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ 23,600บาท.pdf

2021-09-27
5738
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 9,400บาท.pdf

2021-09-27
5737
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 8,800บาท.pdf

2021-09-27
5736
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพัสดุ 10,968.75บาท.pdf

2021-09-27
5735
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานบริการห้องชันสูตร 8,800บาท.pdf

2021-09-27
5734
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 9,600บาท.pdf

2021-09-27
5733
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 9,450บาท.pdf

2021-09-27
5732
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่าง 10,000บาท.pdf

2021-09-27
5731
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 16,000บาท.pdf

2021-09-27
5730
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,550บาท.pdf

2021-09-27
5729
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 11,600บาท.pdf

2021-09-27
5728
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 11,600บาท.pdf

2021-09-27
5727
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 10,000 บาท.pdf

2021-09-27
5726
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,000 บาท.pdf

2021-09-27
5725
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคอมพิวเตอร์ฯ 40,162.50บาท.pdf

2021-09-27
5724
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานการเงินและบัญชี 17,812.50บาท.pdf

2021-09-27
5723
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด 8,800บาท.pdf

2021-09-27
5722
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4,844.15บาท.pdf

2021-09-27
5721
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4,760บาท.pdf

2021-09-27
5720
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,296.05บาท.pdf

2021-09-27
5719
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,226.15บาท.pdf

2021-09-27
5718
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 1,136.34บาท.pdf

2021-09-27
5717
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 927.69บาท.pdf

2021-09-27
5716
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30บาท.pdf

2021-09-27
5715
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,156.05บาท.pdf

2021-09-27
5714
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 1,016.93บาท.pdf

2021-09-27
5713
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายใน Cohort ward 6,200บาท.pdf

2021-09-27
5712
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายใน Cohort ward 6,200. บาท.pdf

2021-09-27
5711
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงกันความร้อนรถยนต์ 3,500บาท.pdf

2021-09-27
5710
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุก.pdf

2021-09-23
5709
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุก.pdf

2021-09-22
5708
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพักและอาหาร จำนวน 194,000 บาท.pdf

2021-09-22
5707
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมน้ำรั่วในฝ้า จำนวน 20,865 บาท.pdf

2021-09-22
5706
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 37,094.95 บาท.pdf

2021-09-22
5705
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 80,200 บาท.pdf

2021-09-17
5704
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 920บาท.pdf

2021-09-16
5703
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 725บาท.pdf

2021-09-16
5702
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,236.30บาท.pdf

2021-09-16
5701
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 115,440บาท.pdf

2021-09-16
5700
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,836.36บาท.pdf

2021-09-16
5699
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 640.93บาท.pdf

2021-09-16
5698
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 320บาท.pdf

2021-09-16
5697
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 1,015.93บาท.pdf

2021-09-16
5696
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ 4,083.37บาท.pdf

2021-09-16
5695
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริการรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ10,800บาท.pdf

2021-09-16
5694
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินเมนสายไฟเครื่องปรับอากาศ 3,000บาท.pdf

2021-09-16
5693
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 3,498.90บาท.pdf

2021-09-16
5692
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 1,793.32บาท.pdf

2021-09-16
5691
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมรอบน้ำรั่วดาดฟ้าชั้น 3 จำนวน 20,330 บาท.pdf

2021-09-16
5690
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมฝ้าหลังห้องตรวจ จำนวน 19,795 บาท.pdf

2021-09-16
5689
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรอยน้ำรั่วในฝ้า จำนวน 18,725 บาท.pdf

2021-09-16
5688
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและก๊อกน้ำ จำนวน 26,750 บาท.pdf

2021-09-16
5687
ประกาศผุ้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย จำนวน 87,740 บาท.pdf

2021-09-16
5686
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๒ รายการ โดยวิธี e-bidding.pdf

2021-09-15
5685
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย 148,694บาท.pdf

2021-09-15
5684
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 125,000 บาท.pdf

2021-09-13
5683
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 75,000 บาท.pdf

2021-09-13
5682
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 101,600 บาท.pdf

2021-09-10
5681
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 110,928.30 บาท.pdf

2021-09-10
5680
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 92,000 บาท.pdf

2021-09-09
5679
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 112,600 บาท.pdf

2021-09-08
5678
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 29,960 บาท.pdf

2021-09-08
5677
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพัก จำนวน 376,000 บาท.pdf

2021-09-08
5676
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพัก จำนวน 459,000 บาท.pdf

2021-09-08
5675
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพัก จำนวน 468,000 บาท.pdf

2021-09-08
5674
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพัก จำนวน 492,000 บาท.pdf

2021-09-08
5673
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพัก จำนวน 261,000 บาท.pdf

2021-09-08
5672
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5,100.69 บาท.pdf

2021-09-07
5671
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 55,730 บาท.pdf

2021-09-07
5670
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7,700 บาท.pdf

2021-09-07
5669
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 45,792 บาท.pdf

2021-09-07
5668
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 11,554.80 บาท.pdf

2021-09-07
5667
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8,500 บาท.pdf

2021-09-07
5666
ประกาศผุ้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 19,260 บาท.pdf

2021-09-07
5665
ประกาศผุ้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลิดภัย จำนวน 19,260 บาท.pdf

2021-09-07
5664
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 51,402.80 บาท.pdf

2021-09-07
5663
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษา จำนวน 10,000 บาท.pdf

2021-09-07
5662
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 45,580 บาท.pdf

2021-09-06
5661
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 228,670 บาท.pdf

2021-09-03
5660
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 75,610 บาท.pdf

2021-09-03
5659
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 40,000 บาท.pdf

2021-09-03
5658
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 21,250 บาท.pdf

2021-09-03
5657
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท.pdf

2021-09-03
5656
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15,670 บาท.pdf

2021-09-03
5655
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 92,000 บาท.pdf

2021-09-03
5654
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 44,920 บาท.pdf

2021-09-03
5653
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 43,750 บาท.pdf

2021-09-03
5652
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 24,900 บาท.pdf

2021-09-03
5651
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13,710 บาท.pdf

2021-09-03
5650
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4,000 บาท.pdf

2021-09-03
5649
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 135 บาท.pdf

2021-09-03
5648
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 64,362 บาท.pdf

2021-09-03
5647
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1,920 บาท.pdf

2021-09-03
5646
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 44,624.35 บาท.pdf

2021-09-03
5645
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 38,190 บาท.pdf

2021-09-03
5644
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 44,080 บาท.pdf

2021-09-03
5643
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1,350 บาท.pdf

2021-09-03
5642
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12,500 บาท.pdf

2021-09-03
5641
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 37,750 บาท.pdf

2021-09-02
5640
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ .pdf

2021-09-01
5639
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1,260 บาท.pdf

2021-09-01
5638
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2,999.96 บาท.pdf

2021-09-01
5637
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 740บาท.pdf

2021-09-01
5636
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,354บาท.pdf

2021-09-01
5635
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,841.92บาท.pdf

2021-09-01
5634
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 12,000 บาท.pdf

2021-08-31
5633
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย จำนวน 151,886 บาท.pdf

2021-08-31
5632
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการห้องพัก จำนวน 258,000 บาท.pdf

2021-08-30
5631
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการที่พัก จำนวน 321,000 บาท.pdf

2021-08-30
5630
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17,500 บาท.pdf

2021-08-27
5629
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9,829.02.pdf

2021-08-27
5628
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเพัสดุ 9,437.50บาท.pdf

2021-08-27
5627
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 640 บาท.pdf

2021-08-27
5626
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,920 บาท.pdf

2021-08-27
5625
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2,350 บาท.pdf

2021-08-27
5624
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,490 บาท.pdf

2021-08-27
5623
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,178บาท.pdf

2021-08-27
5622
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,000บาท.pdf

2021-08-27
5621
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,900บาท.pdf

2021-08-27
5620
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000บาท.pdf

2021-08-27
5619
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,000 บาท.pdf

2021-08-27
5618
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,550 บาท.pdf

2021-08-27
5617
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,184.94 บาท.pdf

2021-08-27
5616
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออนามัย 7 แห่ง 12,100.80 บาท.pdf

2021-08-27
5615
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายใน Cohort ward 4,000บาท.pdf

2021-08-27
5614
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายใน Cohort ward 2,700บาท.pdf

2021-08-27
5613
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายใน Cohort ward 2,400บาท.pdf

2021-08-27
5612
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสอบสายไฟเบอร์ตู้โทรศัพท์สาขา 3,210 บาท.pdf

2021-08-27
5611
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารและหน่วยจ่ายกลาง 10,625าท.pdf

2021-08-26
5610
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารทั่วไป 12,050บาท.pdf

2021-08-26
5609
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน บ่อบำบัด 16,900บาท.pdf

2021-08-26
5608
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 14,000บาท.pdf

2021-08-26
5607
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 8,000บาท.pdf

2021-08-26
5606
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 7,600บาท.pdf

2021-08-26
5605
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ 22,400บาท.pdf

2021-08-26
5604
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 8,400บาท.pdf

2021-08-26
5603
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 8,000บาท.pdf

2021-08-26
5602
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเพัสดุ 9,473.50บาท.pdf

2021-08-26
5601
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานบริการห้องชันสูตร 8,000บาท.pdf

2021-08-26
5600
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 9,000บาท.pdf

2021-08-26
5599
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 8,400บาท.pdf

2021-08-26
5598
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่าง 9,200บาท.pdf

2021-08-26
5597
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 15,600บาท.pdf

2021-08-26
5596
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 10,000บาท.pdf

2021-08-26
5595
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 9,725บาท.pdf

2021-08-26
5594
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคอมพิวเตอร์ฯ 33,681.25บาท.pdf

2021-08-26
5593
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานการเงินและบัญชี 14,312.50บาท.pdf

2021-08-26
5592
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด 8,000บาท.pdf

2021-08-26
5591
ประกาศผุ้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 220,000 บาท.pdf

2021-08-26
5590
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 39,483 บาท.pdf

2021-08-26
5589
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 43,700 บาท.pdf

2021-08-26
5588
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 42,000 บาท.pdf

2021-08-26
5587
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 20,460 บาท.pdf

2021-08-26
5586
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8,500 บาท.pdf

2021-08-26
5585
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 64,200บาท.pdf

2021-08-26
5584
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4,815 บาท.pdf

2021-08-26
5583
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 28,430 บาท.pdf

2021-08-26
5582
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6,240 บาท.pdf

2021-08-26
5581
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 132,012 บาท.pdf

2021-08-26
5580
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 124,651.44 บาท.pdf

2021-08-26
5579
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 39,100 บาท.pdf

2021-08-26
5578
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 15,900 บาท.pdf

2021-08-26
5577
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 4,200 บาท.pdf

2021-08-26
5576
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8,750 บาท.pdf

2021-08-26
5575
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 187,200 บาท.pdf

2021-08-26
5574
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 46,000 บาท.pdf

2021-08-26
5573
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 23,000 บาท.pdf

2021-08-26
5572
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 9,000 บาท.pdf

2021-08-26
5571
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 5,300 บาท.pdf

2021-08-26
5570
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 4,284 บาท.pdf

2021-08-26
5569
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 4,200 บาท.pdf

2021-08-26
5568
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 2,340 บาท.pdf

2021-08-26
5567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องกายภาพ 51,895บาท.pdf

2021-08-25
5566
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาล สัตหีบ กม.๑๐.pdf

2021-08-25
5565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ4,915.58 บาท.pdf

2021-08-25
5564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 750บาท.pdf

2021-08-25
5563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 77,090 บาท.pdf

2021-08-25
5562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,915.58 บาท.pdf

2021-08-25
5561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,150บาท.pdf

2021-08-25
5560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 801.43บาท.pdf

2021-08-25
5559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 339.67บาท.pdf

2021-08-25
5558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน 1,070 บาท.pdf

2021-08-25
5557
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 49,125 บาท.pdf

2021-08-20
5556
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 60,120 บาท.pdf

2021-08-20
5555
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 14,050 บาท.pdf

2021-08-19
5554
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 205,012 บาท.pdf

2021-08-18
5553
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 131,824 บาท.pdf

2021-08-18
5552
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 117,582.30 บาท.pdf

2021-08-18
5551
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 78,150 บาท.pdf

2021-08-18
5550
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 75,499.20 บาท.pdf

2021-08-18
5549
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 64,200 บาท.pdf

2021-08-18
5548
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 56,859.80 บาท.pdf

2021-08-18
5547
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 47,508 บาท.pdf

2021-08-18
5546
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 43,174.50 บาท.pdf

2021-08-18
5545
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 28,200 บาท.pdf

2021-08-18
5544
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 27,050 บาท.pdf

2021-08-18
5543
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 23,133.40 บาท.pdf

2021-08-18
5542
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 23,133.40 บาท.pdf

2021-08-18
5541
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 19,500 บาท.pdf

2021-08-18
5540
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 18,000 บาท.pdf

2021-08-18
5539
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 10,800 บาท.pdf

2021-08-18
5538
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 10,050 บาท.pdf

2021-08-18
5537
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 7,879.04 บาท.pdf

2021-08-18
5536
ประกาศผุ้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46,866 บาท.pdf

2021-08-18
5535
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 31,000 บาท.pdf

2021-08-18
5534
ประกาศผุ้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 230,000 บาท.pdf

2021-08-18
5533
ประกาศผุ้ชนะจ้างเหมาซักผ้า จำนวน 75,550.56 บาท.pdf

2021-08-18
5532
ประหาศผผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 108,300 บาท.pdf

2021-08-18
5531
ประหาศผผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 108,900 บาท.pdf

2021-08-18
5530
ประกาสผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 31,000 บาท.pdf

2021-08-18
5529
ประกาสผุ้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร จำนวน 499,914.70 บาท.pdf

2021-08-18
5528
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6,520 บาท.pdf

2021-08-18
5527
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และกาแรพทย์ จำนวน 79,391.40 บาท.pdf

2021-08-18
5526
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 37,499.10 บาท.pdf

2021-08-18
5525
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8,079.57 บาท.pdf

2021-08-18
5524
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25,859 บาท.pdf

2021-08-18
5523
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16,629.94 บาท.pdf

2021-08-18
5522
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 8,000 บาท.pdf

2021-08-18
5521
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาสอบเทียบ จำนวน 7,000 บาท.pdf

2021-08-18
5520
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสอบเทียบ จำนวน 15,552.45 บาท.pdf

2021-08-18
5519
ประกาศผุ้ชนะจ้างเหมาซักผ้า จำนวน 75,540.56 บาท.pdf

2021-08-18
5518
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,300 บาท.pdf

2021-08-18
5517
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9,400 บาท.pdf

2021-08-18
5516
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30 บาท.pdf

2021-08-18
5515
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน 3,959 บาท.pdf

2021-08-18
5514
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 3,076.97 บาท.pdf

2021-08-18
5513
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 2,556.77 บาท.pdf

2021-08-18
5512
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 1,050 บาท.pdf

2021-08-18
5511
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 52,800 บาท.pdf

2021-08-17
5510
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,810 บาท.pdf

2021-08-13
5509
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,165 บาท.pdf

2021-08-13
5508
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8,264.68 บาท.pdf

2021-08-13
5507
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรค จำนวน 126,900 บาท.pdf

2021-08-13
5506
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7,900 บาท.pdf

2021-08-13
5505
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอย จำนวน 56,880 บาท.pdf

2021-08-13
5504
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 12,094.80 บาท.pdf

2021-08-13
5503
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอย จำนวน 27,546 บาท.pdf

2021-08-13
5502
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 19,420.50 บาท.pdf

2021-08-13
5501
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย จำนวน 146,452 บาท.pdf

2021-08-13
5500
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้งตัวล๊อคประตูแม่เหล็ก จำนวน 151,600 บาท.pdf

2021-08-13
5499
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทยื จำนวน 89,500 บาท.pdf

2021-08-10
5498
ACMD.pdf

2021-08-09
5497
ACMD.pdf

2021-08-09
5496
axo.pdf

2021-08-09
5495
axo.pdf

2021-08-09
5494
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,136 บาท.pdf

2021-08-09
5493
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,942.50 บาท.pdf

2021-08-09
5492
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว784 บาท.pdf

2021-08-09
5491
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,300บาท.pdf

2021-08-09
5490
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 900 บาท.pdf

2021-08-09
5489
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 843.16 บาท.pdf

2021-08-09
5488
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,181.73 บาท.pdf

2021-08-09
5487
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ 4,083.33 บาท.pdf

2021-08-09
5486
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลธงญี่ปุ่น 1,600 บาท.pdf

2021-08-09
5485
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 8,988.43 บาท.pdf

2021-08-09
5484
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 19,260 บาท.pdf

2021-08-09
5483
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซักผ้าประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 82,702.44 บาท.pdf

2021-08-09
5482
ประกาศผู้ชนะจ้างติดตั้งระบบเติมอากาศอาคารผู้ป่วยโควิด จำนวน 144,450 บาท.pdf

2021-08-09
5481
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจเช็คเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 80,000 บาท.pdf

2021-08-09
5480
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 30,000 บาท.pdf

2021-08-09
5479
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 38,520 บาท.pdf

2021-08-09
5478
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 59,680 บาท.pdf

2021-08-09
5477
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 23,540 บาท.pdf

2021-08-06
5476
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 35,760 บาท.pdf

2021-08-06
5475
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 39,975.20 บาท.pdf

2021-08-06
5474
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 68,411.52 บาท.pdf

2021-08-06
5473
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (X-Ray).pdf

2021-08-06
5472
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 31,000 บาท.pdf

2021-08-06
5471
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 75,000 บาท.pdf

2021-08-06
5470
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุสำนักงาน 750 บาท.pdf

2021-08-04
5469
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,660.02 บาท.pdf

2021-08-04
5468
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปะยางรถยนต์ 120บาท.pdf

2021-08-04
5467
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 640.93 บาท.pdf

2021-08-04
5466
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 1,014.93 บาท.pdf

2021-08-04
5465
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 13,139.60 บาท.pdf

2021-08-04
5464
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และ การแพทย์ จำนวน 29,860 บาท.pdf

2021-08-04
5463
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิการ จำนวน 1,700 บาท.pdf

2021-08-04
5462
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิการ จำนวน 2,700 บาท.pdf

2021-08-04
5461
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 13,377 บาท.pdf

2021-08-04
5460
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 7,494.95 บาท.pdf

2021-08-04
5459
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 95,500 บาท.pdf

2021-08-04
5458
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 58,250 บาท.pdf

2021-08-04
5457
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทย์ฯ 4,500 บาท.pdf

2021-08-03
5456
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 22,568.87 บาท.pdf

2021-08-03
5455
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 11,630.90 บาท.pdf

2021-08-03
5454
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องานบ้านงานครัว 43,043.96 บาท.pdf

2021-08-03
5453
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องานบ้านงานครัว 25,899.35 บาท.pdf

2021-08-03
5452
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า 73,213.68 บาท.pdf

2021-08-03
5451
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ จำนวน 488,000 บาท.pdf

2021-07-29
5450
ประกาศผู้ชนะจ้างติดตั้งระบบสื่อสาร Intercom จำนวน 35,000 บาท.pdf

2021-07-29
5449
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาโรงพยาบาล จำนวน 55,000 บาท.pdf

2021-07-29
5448
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 34,027 บาท.pdf

2021-07-29
5447
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย จำนวน 121,054 บาท.pdf

2021-07-29
5446
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคอมพิวเตอร์ฯ 35,912.50 บาท.pdf

2021-07-29
5445
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารทั่วไป 10,950 บาท.pdf

2021-07-29
5444
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน บ่อบำบัด 17,000 บาท.pdf

2021-07-29
5443
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 16,000บาท.pdf

2021-07-29
5442
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ 21,700 บาท.pdf

2021-07-29
5441
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม. 8,800 บาท.pdf

2021-07-29
5440
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 8,800 บาท.pdf

2021-07-29
5439
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทยท์แผนไทย 9,600 บาท.pdf

2021-07-29
5438
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทยท์แผนไทย 8,400 บาท.pdf

2021-07-29
5437
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทยท์แผนไทย 5,040 บาท.pdf

2021-07-29
5436
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทยท์แผนไทย 1,800บาท.pdf

2021-07-29
5435
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพัสดุ 10,650 บาท.pdf

2021-07-29
5434
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานบริการห้องชันสูตร 8,800 บาท.pdf

2021-07-29
5433
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 9,900บาท.pdf

2021-07-29
5432
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 8,800บาท.pdf

2021-07-29
5431
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสารและหน่วยจ่ายกลาง 10,600 บาท.pdf

2021-07-29
5430
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่าง10,400 บาท.pdf

2021-07-29
5429
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 16,000 บาท.pdf

2021-07-29
5428
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 8,800บาท.pdf

2021-07-29
5427
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 14,650 บาท.pdf

2021-07-29
5426
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 10,125 บาท.pdf

2021-07-29
5425
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานการเงินและบัญชี 14,375บาท.pdf

2021-07-29
5424
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด 8,800 บาท.pdf

2021-07-29
5423
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 16,556.11 บาท.pdf

2021-07-23
5422
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 747 บาท.pdf

2021-07-23
5421
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสาธิต 300 บาท.pdf

2021-07-23
5420
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้าย 2,480 บาท.pdf

2021-07-23
5419
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,990 บาท.pdf

2021-07-19
5418
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,021.85 บาท.pdf

2021-07-19
5417
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 3,495บาท.pdf

2021-07-19
5416
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 1,875บาท.pdf

2021-07-19
5415
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 2,574.42บาท.pdf

2021-07-19
5414
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 1,750บาท.pdf

2021-07-19
5413
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหุ้มเบาะเตียงนอนผู้ป่วย 15,000บาท.pdf

2021-07-19
5412
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซักผ้า จำนวน 72,006.72 บาท.pdf

2021-07-16
5411
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 53.50 บาท.pdf

2021-07-16
5410
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2,236.30 บาท.pdf

2021-07-16
5409
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 4,083.33 บาท.pdf

2021-07-16
5408
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 26,550 บาท.pdf

2021-07-16
5407
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย 54,010บาท.pdf

2021-07-16
5406
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 10,500 บาท.pdf

2021-07-16
5405
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 25,000บาท.pdf

2021-07-16
5404
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17,034.40 บาท.pdf

2021-07-16
5403
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 61,911.28 บาท.pdf

2021-07-16
5402
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 28,962 บาท.pdf

2021-07-16
5401
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,000บาท.pdf

2021-07-16
5400
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 17,964บาท.pdf

2021-07-16
5399
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 23,000 บาท.pdf

2021-07-16
5398
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาาสตร์และการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท.pdf

2021-07-16
5397
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ จำนวน 42,425.50 บาท.pdf

2021-07-16
5396
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 496,000 บาท.pdf

2021-07-16
5395
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2,931.80 บาท.pdf

2021-07-16
5394
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4,025.34 บาท.pdf

2021-07-16
5393
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,700บาท.pdf

2021-07-15
5392
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 740.75บาท.pdf

2021-07-14
5391
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 19,260 บาท.pdf

2021-07-14
5390
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7,200 บาท.pdf

2021-07-14
5389
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 956.42 บาท.pdf

2021-07-14
5388
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 170,400 บาท.pdf

2021-07-14
5387
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท.pdf

2021-07-14
5386
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35,631 บาท.pdf

2021-07-14
5385
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 226,900 บาท.pdf

2021-07-14
5384
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6,000 บาท.pdf

2021-07-14
5383
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 48,000 บาท.pdf

2021-07-14
5382
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19,527.50 บาท.pdf

2021-07-14
5381
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,898บาท.pdf

2021-07-12
5380
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 823.90บาท.pdf

2021-07-12
5379
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 3,977.19บาท.pdf

2021-07-12
5378
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 18,950 บาท.pdf

2021-07-09
5377
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 67,424 บาท.pdf

2021-07-09
5376
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 33,825 บาท.pdf

2021-07-09
5375
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 215,389 บาท.pdf

2021-07-09
5374
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 52,340 บาท.pdf

2021-07-09
5373
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 48,601 บาท.pdf

2021-07-09
5372
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 40,964.95 บาท.pdf

2021-07-09
5371
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 37,400 บาท.pdf

2021-07-09
5370
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20,200 บาท.pdf

2021-07-09
5369
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10,700 บาท.pdf

2021-07-09
5368
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5,640 บาท.pdf

2021-07-09
5367
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 66,000 บาท.pdf

2021-07-09
5366
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 48,500 บาท.pdf

2021-07-09
5365
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 29,318 บาท.pdf

2021-07-09
5364
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 23,500 บาท.pdf

2021-07-09
5363
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7,000 บาท.pdf

2021-07-09
5362
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 216,760.60 บาท.pdf

2021-07-09
5361
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9,600 บาท.pdf

2021-07-09
5360
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 184,896 บาท.pdf

2021-07-09
5359
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 141,000 บาท.pdf

2021-07-09
5358
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 49,470 บาท.pdf

2021-07-09
5357
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 130,000 บาท.pdf

2021-07-09
5356
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 30,174 บาท.pdf

2021-07-09
5355
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 21,600 บาท.pdf

2021-07-09
5354
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 11,600 บาท.pdf

2021-07-09
5353
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 3,200 บาท.pdf

2021-07-09
5352
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 7,000 บาท.pdf

2021-07-07
5351
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 4,391.40 บาท.pdf

2021-07-07
5350
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 7,000 บาท.pdf

2021-07-07
5349
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 21,843 บาท.pdf

2021-07-07
5348
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 54,700 บาท.pdf

2021-07-07
5347
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6,000 บาท.pdf

2021-07-07
5346
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 48,030 บาท.pdf

2021-07-07
5345
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 10,500 บาท.pdf

2021-07-07
5344
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11,200 บาท.pdf

2021-07-07
5343
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 22,684 บาท.pdf

2021-07-07
5342
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 26,300 บาท.pdf

2021-07-07
5341
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 26,300 บาท.pdf

2021-07-07
5340
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 6,420 บาท.pdf

2021-07-07
5339
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 128,000 บาท.pdf

2021-07-07
5338
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 19,260 บาท.pdf

2021-07-07
5337
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 10,500 บาท.pdf

2021-07-07
5336
PO รพ.สัตหีบ กม.10 จำนวน 61,911.28 บาท.pdf

2021-07-06
5335
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการติดตั้งและเช็คระบบโปรแกรมตู้สาขา จำนวน 188,753.35 บาท.pdf

2021-07-06
5334
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 63,916 บาท.pdf

2021-07-06
5333
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 21,490 บาท.pdf

2021-07-05
5332
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้าย จำนวน 18,000 บาท.pdf

2021-07-05
5331
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ 4,850 บาท.pdf

2021-07-05
5330
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3,040 บาท.pdf

2021-07-05
5329
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4,070 บาท.pdf

2021-07-05
5328
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 1,605 บาท.pdf

2021-07-05
5327
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 1,545 บาท.pdf

2021-07-05
5326
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,305.69บาท.pdf

2021-07-05
5325
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,262.60 บาท.pdf

2021-07-05
5324
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 213 บาท.pdf

2021-07-05
5323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ 960 บาท.pdf

2021-07-05
5322
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23,940 บาท.pdf

2021-07-02
5321
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 2,664.30 บาท.pdf

2021-07-02
5320
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 2,152.84 บาท.pdf

2021-07-02
5319
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 4,083.33 บาท.pdf

2021-07-02
5318
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,840.40 บาท.pdf

2021-07-01
5317
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8,800 บาท.pdf

2021-07-01
5316
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 64,200 บาท.pdf

2021-07-01
5315
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 38,006.40 บาท.pdf

2021-07-01
5314
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 36,551.20 บาท.pdf

2021-07-01
5313
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 23,000 บาท.pdf

2021-07-01
5312
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11,000 บาท.pdf

2021-07-01
5311
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9,630 บาท.pdf

2021-07-01
5310
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5,100 บาท.pdf

2021-07-01
5309
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท.pdf

2021-07-01
5308
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 168,525 บาท.pdf

2021-07-01
5307
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 58,600 บาท.pdf

2021-07-01
5306
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 81,683.80 บาท.pdf

2021-07-01
5305
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 53,000 บาท.pdf

2021-07-01
5304
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 38,000 บาท.pdf

2021-07-01
5303
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 24,320 บาท.pdf

2021-07-01
5302
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 19,420 บาท.pdf

2021-07-01
5301
ประกาศผู้ชนะซื้ออกซิเจนเหลว จำนวน 36,871.50 บาท.pdf

2021-06-28
5300
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15,000 บาท.pdf

2021-06-28
5299
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย จำนวน 52,194 บาท.pdf

2021-06-28
5298
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 15,504.30 บาท.pdf

2021-06-28
5297
ประกาศผุ้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 37,800 บาท.pdf

2021-06-28
5296
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3,880 บาท.pdf

2021-06-25
5295
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสารและหน่วยจ่ายกลาง 11,050 บาท.pdf

2021-06-25
5294
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสารและหน่วยจ่ายกลาง 11,050 8,050 บาท.pdf

2021-06-25
5293
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานห้องชันสูตร 7,600 บาท.pdf

2021-06-25
5292
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน บ่อบำบัด13,200 บาท.pdf

2021-06-25
5291
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 15,600 บาท.pdf

2021-06-25
5290
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ 22,000 บาท.pdf

2021-06-25
5289
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 7,600 บาท.pdf

2021-06-25
5288
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 10,920 บาท.pdf

2021-06-25
5287
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 6,840บาท.pdf

2021-06-25
5286
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพัสดุ 9,500 บาท.pdf

2021-06-25
5285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 8,550บาท.pdf

2021-06-25
5284
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 7,600บาท.pdf

2021-06-25
5283
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสารและหน่วยจ่าสยกลาง 11,050 8,050 บาท.pdf

2021-06-25
5282
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่าง 8,800 บาท.pdf

2021-06-25
5281
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 14,400 บาท.pdf

2021-06-25
5280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 13,200 บาท.pdf

2021-06-25
5279
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,850 บาท.pdf

2021-06-25
5278
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานการเงินและบัญชี 13,000 บาท.pdf

2021-06-25
5277
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด 7,600 บาท.pdf

2021-06-25
5276
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด 960 บาท.pdf

2021-06-25
5275
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 700 บาท.pdf

2021-06-25
5274
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 74,814.15 บาท.pdf

2021-06-25
5273
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 320 บาท.pdf

2021-06-25
5272
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคอมพิวเตอร์ฯ18,540.62 บาท.pdf

2021-06-25
5271
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารทั่วไป 8,050 บาท.pdf

2021-06-25
5270
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 7,200 บาท.pdf

2021-06-25
5269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 10,800 บาท.pdf

2021-06-25
5268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 10,080 บาท.pdf

2021-06-25
5267
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12,840 บาท.pdf

2021-06-24
5266
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6,530.48.pdf

2021-06-24
5265
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9,290.54 บาท.pdf

2021-06-24
5264
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงตนุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9,290.54 บาท.pdf

2021-06-24
5263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 3,295บาท.pdf

2021-06-23
5262
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 1,875บาท.pdf

2021-06-23
5261
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกาเรกษตร 406.60บาท.pdf

2021-06-23
5260
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,190.91บาท.pdf

2021-06-23
5259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 747บาท.pdf

2021-06-23
5258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 320บาท.pdf

2021-06-23
5257
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 1,015.93บาท.pdf

2021-06-23
5256
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 4,850บาท.pdf

2021-06-23
5255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3,460 บาท.pdf

2021-06-22
5254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1,700 บาท.pdf

2021-06-22
5253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3,950 บาท.pdf

2021-06-22
5252
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4,010 บาท.pdf

2021-06-22
5251
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4,500 บาท.pdf

2021-06-22
5250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20,900 บาท.pdf

2021-06-22
5249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1,080 บาท.pdf

2021-06-22
5248
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 65,000 บาท.pdf

2021-06-21
5247
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8,900 บาท.pdf

2021-06-21
5246
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 450,000 บาท.pdf

2021-06-21
5245
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 200,000 บาท.pdf

2021-06-21
5244
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 21,200 บาท.pdf

2021-06-21
5243
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6,200 บาท.pdf

2021-06-21
5242
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 99,000 บาท.pdf

2021-06-21
5241
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 310,000 บาท.pdf

2021-06-21
5240
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 21,100 บาท.pdf

2021-06-21
5239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล 3000บาท.pdf

2021-06-18
5238
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,564 บาท.pdf

2021-06-18
5237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1,700 บาท.pdf

2021-06-17
5236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2,050บาท.pdf

2021-06-17
5235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 30,745 บาท.pdf

2021-06-17
5234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 66,515 บาท.pdf

2021-06-17
5233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 270 บาท.pdf

2021-06-17
5232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 30,950 บาท.pdf

2021-06-17
5231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 780 บาท.pdf

2021-06-17
5230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1,100บาท.pdf

2021-06-17
5229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 642บาท.pdf

2021-06-17
5228
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,500 บาท.pdf

2021-06-16
5227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1,440 บาท.pdf

2021-06-16
5226
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 68,000 บาท.pdf

2021-06-16
5225
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 450,000 บาท.pdf

2021-06-16
5224
PO ท๊อปคอน จำนวน 450,000 บาท.pdf

2021-06-16
5223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,504.70 บาท.pdf

2021-06-15
5222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 150 บาท.pdf

2021-06-15
5221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 3,680.80 บาท.pdf

2021-06-15
5220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสาธิต 300 บาท.pdf

2021-06-15
5219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำโปสเตอร์พีวีซี 2,700 บาท.pdf

2021-06-15
5218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 609,400 บาท.pdf

2021-06-14
5217
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำหน้ากากผ้า จำนวน 8,600 บาท.pdf

2021-06-14
5216
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย จำนวน 60,430 บาท.pdf

2021-06-10
5215
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 123,200 บาท.pdf

2021-06-10
5214
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22,392 บาท.pdf

2021-06-09
5213
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย 48,092 บาท.pdf

2021-06-09
5212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,254.49 บาท.pdf

2021-06-07
5211
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรค จำนวน 104,350 บาท.pdf

2021-06-07
5210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3,150 บาท.pdf

2021-06-07
5209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1,900 บาท.pdf

2021-06-07
5208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,984 บาท.pdf

2021-06-07
5207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัครุภัณฑ์สำนักงาน 3,557.75 บาท.pdf

2021-06-07
5206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ 4,083.33บาท.pdf

2021-06-07
5205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ซีทรู 2,160 บาท.pdf

2021-06-07
5204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพรถติดตั้งก๊าซ เอ็นจีวี 500บาท.pdf

2021-06-07
5203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 15,429.40 บาท.pdf

2021-06-02
5202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 4,760 บาท.pdf

2021-06-02
5201
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8,025 บาท.pdf

2021-06-02
5200
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 37,364.73 บาท.pdf

2021-06-02
5199
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5,285.80 บาท.pdf

2021-06-02
5198
ประกาศผชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6,200 บาท.pdf

2021-06-02
5197
ประกาศผุ้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 330,000 บาท.pdf

2021-06-02
5196
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19,283.01 บาท.pdf

2021-06-02
5195
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8,033.56 บาท.pdf

2021-06-02
5194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปะยาง 120บาท.pdf

2021-06-01
5193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,563.10 บาท.pdf

2021-06-01
5192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,703.89 บาท.pdf

2021-06-01
5191
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 300บาท.pdf

2021-06-01
5190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกาเรกษตร 1,241.20บาท.pdf

2021-06-01
5189
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,379.68 บาท.pdf

2021-06-01
5188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,284 บาท.pdf

2021-06-01
5187
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,800 บาท.pdf

2021-06-01
5186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต๊นท์ 4,000บาท.pdf

2021-06-01
5185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มน้ำ 3,200บาท.pdf

2021-06-01
5184
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 30,950 บาท.pdf

2021-06-01
5183
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซักผ้า จำนวน 83,434.32 บาท.pdf

2021-05-28
5182
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสอบบำรุงรักาาเครือ่งกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 17,423.17 บาท.pdf

2021-05-28
5181
ประกาศผุ้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 35,773.20 บาท.pdf

2021-05-28
5180
ประกาศผู้ชนะซื้อคลอลีนน้ำ จำนวน 14,552 บาท.pdf

2021-05-28
5179
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวสอบบำรุงรักษาชุดเครือ่งกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 17,655 บาท.pdf

2021-05-28
5178
ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้า.pdf

2021-05-28
5177
ประกาศราคากลางเตียงไฟฟ้า.pdf

2021-05-28
5176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงาานเอกสารทั่วไป 8,000 บาท..pdf

2021-05-27
5175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงาานเวรเปล 15,200 บาท..pdf

2021-05-27
5174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงาานการเงินและบัญชี 14,000 บาท..pdf

2021-05-27
5173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน,บ่อบำบัด 12,000 บาท..pdf

2021-05-27
5172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ 21,300 บาท..pdf

2021-05-27
5171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 8,400 บาท..pdf

2021-05-27
5170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 6,800 บาท..pdf

2021-05-27
5169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 12,120 บาท..pdf

2021-05-27
5168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 11,400 บาท..pdf

2021-05-27
5167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 8,880 บาท..pdf

2021-05-27
5166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 7,680บาท..pdf

2021-05-27
5165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพัสดุ 11,250 บาท..pdf

2021-05-27
5164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 9,000 บาท..pdf

2021-05-27
5163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 8,000 บาท..pdf

2021-05-27
5162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสารและหน่วยจ่ายกลาง 10,600 บาท..pdf

2021-05-27
5161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่าง 8,400 บาท..pdf

2021-05-27
5160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,200บาท..pdf

2021-05-27
5159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานงานบริการห้องชันสูตร 8,000 บาท..pdf

2021-05-27
5158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคอมพิวเเตอร์และสารสนเทศน์ฯ 19,975 บาท..pdf

2021-05-27
5157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด 8,000 บาท..pdf

2021-05-27
5156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องานบ้านงานครัว 17,013บาท..pdf

2021-05-27
5155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 90บาท..pdf

2021-05-27
5154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 17,013บาท..pdf

2021-05-27
5153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาใบริการอินเตอร์เน็ต 827.11 บาท..pdf

2021-05-27
5152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 600 บาท.pdf

2021-05-25
5151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 5,175 บาท.pdf

2021-05-25
5150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 21,186 บาท.pdf

2021-05-25
5149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 23,642 บาท.pdf

2021-05-25
5148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 36,200 บาท.pdf

2021-05-25
5147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 55,212 บาท.pdf

2021-05-25
5146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 69,858 บาท.pdf

2021-05-25
5145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 148,730 บาท.pdf

2021-05-25
5144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4,970 บาท.pdf

2021-05-25
5143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7,800 บาท.pdf

2021-05-25
5142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12,604.60 บาท.pdf

2021-05-25
5141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 30,000 บาท.pdf

2021-05-25
5140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 36,750 บาท.pdf

2021-05-25
5139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 150,400 บาท.pdf

2021-05-25
5138
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย จำนวน 52,474 บาท.pdf

2021-05-25
5137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 66,000บาท..pdf

2021-05-24
5136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 1,545บาท..pdf

2021-05-24
5135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 212.79 บาท..pdf

2021-05-24
5134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30 บาท..pdf

2021-05-24
5133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 1,014.93 บาท..pdf

2021-05-24
5132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 13,200บาท..pdf

2021-05-24
5131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 11,600 บาท..pdf

2021-05-24
5130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด 480 บาท..pdf

2021-05-24
5129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 276,900 บาท.pdf

2021-05-24
5128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1,350 บาท.pdf

2021-05-24
5127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6,184.60 บาท.pdf

2021-05-24
5126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 47,115 บาท.pdf

2021-05-24
5125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 96,781 บาท.pdf

2021-05-24
5124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4,350 บาท.pdf

2021-05-24
5123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6,184.60 บาท.pdf

2021-05-24
5122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9,600 บาท.pdf

2021-05-24
5121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14,780 บาท.pdf

2021-05-24
5120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท.pdf

2021-05-24
5119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 21,000 บาท.pdf

2021-05-24
5118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 25,412.50 บาท.pdf

2021-05-24
5117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 25,660 บาท.pdf

2021-05-24
5116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 29,853 บาท.pdf

2021-05-24
5115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 32,800 บาท.pdf

2021-05-24
5114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 39,700 บาท.pdf

2021-05-24
5113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 48,840 บาท.pdf

2021-05-24
5112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 66,200 บาท.pdf

2021-05-24
5111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 230 บาท.pdf

2021-05-24
5110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 284,528 บาท.pdf

2021-05-24
5109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4,177.82 บาท.pdf

2021-05-24
5108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 6,599.76 บาท.pdf

2021-05-24
5107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสาธิต 300บาท..pdf

2021-05-21
5106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 3,167.20 บาท.pdf

2021-05-21
5105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,572.90บาท..pdf

2021-05-21
5104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายใน Cohort 3,000บาท..pdf

2021-05-21
5103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดกระดาษ 300บาท..pdf

2021-05-21
5102
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 39,680 บาท.pdf

2021-05-21
5101
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 45,000 บาท.pdf

2021-05-21
5100
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 70,000 บาท.pdf

2021-05-21
5099
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 70,000 บาท.pdf

2021-05-21
5098
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 10,500 บาท.pdf

2021-05-20
5097
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 22,080 บาท.pdf

2021-05-20
5096
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้งประตู จำนวน 168,500 บาท.pdf

2021-05-20
5095
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 178,650 บาท.pdf

2021-05-20
5094
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 6,480บาท..pdf

2021-05-19
5093
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,926บาท..pdf

2021-05-19
5092
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 6,705บาท..pdf

2021-05-19
5091
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 747บาท..pdf

2021-05-19
5090
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลน 3,103 บาท.pdf

2021-05-19
5089
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 39,000 บาท.pdf

2021-05-19
5088
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 38,500 บาท.pdf

2021-05-19
5087
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 19,902 บาท.pdf

2021-05-19
5086
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,412 บาท.pdf

2021-05-19
5085
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 14,220 บาท.pdf

2021-05-19
5084
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน 17,000 บาท.pdf

2021-05-19
5083
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 33,662.20 บาท.pdf

2021-05-19
5082
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 17,500 บาท.pdf

2021-05-19
5081
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4,150 บาท.pdf

2021-05-19
5080
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 71,534.40 บาท.pdf

2021-05-19
5079
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 3,200 บาท.pdf

2021-05-19
5078
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท.pdf

2021-05-19
5077
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 57,560 บาท.pdf

2021-05-19
5076
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 5,650 บาท.pdf

2021-05-19
5075
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 48,150 บาท.pdf

2021-05-19
5074
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 28,875 บาท.pdf

2021-05-19
5073
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 16,300 บาท.pdf

2021-05-19
5072
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 47,469.80 บาท.pdf

2021-05-19
5071
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,700 บาท.pdf

2021-05-19
5070
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,125 บาท.pdf

2021-05-19
5069
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ 28,000 บาท.pdf

2021-05-12
5068
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 7,265.30 บาท.pdf

2021-05-12
5067
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 95,000 บาท.pdf

2021-05-12
5066
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 42,650 บาท.pdf

2021-05-12
5065
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 26,310 บาท.pdf

2021-05-12
5064
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 14,552 บาท.pdf

2021-05-12
5063
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 62,434.50 บาท.pdf

2021-05-12
5062
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 46,880 บาท.pdf

2021-05-12
5061
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,600 บาท.pdf

2021-05-12
5060
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 40,500 บาท.pdf

2021-05-12
5059
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 13,000 บาท.pdf

2021-05-12
5058
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 7,500 บาท.pdf

2021-05-12
5057
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 3,432 บาท.pdf

2021-05-12
5056
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 10,764 บาท.pdf

2021-05-12
5055
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 27,010 บาท.pdf

2021-05-12
5054
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 12,792 บาท.pdf

2021-05-12
5053
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 10,320 บาท.pdf

2021-05-12
5052
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 22,800 บาท.pdf

2021-05-12
5051
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 139,125 บาท.pdf

2021-05-12
5050
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 18,585 บาท.pdf

2021-05-12
5049
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 14,000 บาท.pdf

2021-05-12
5048
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 19,080 บาท.pdf

2021-05-12
5047
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 156,720 บาท.pdf

2021-05-12
5046
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 37,450 บาท.pdf

2021-05-12
5045
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 57,990 บาท.pdf

2021-05-12
5044
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,000 บาท.pdf

2021-05-12
5043
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 29,300 บาท.pdf

2021-05-12
5042
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงพื้นเก่าพร้อมเทคอนกรีต จำนวน 41,944 บาท.pdf

2021-05-11
5041
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,292.22 บาท.pdf

2021-05-11
5040
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36,752.36 บาท.pdf

2021-05-11
5039
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงแนวท่อใต้พื้นห้องทันตกรรม จำนวน 9,095 บาท.pdf

2021-05-11
5038
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และแการแพทย์ จำนวน 39,381.90 บาท.pdf

2021-05-11
5037
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,978.36 บาท.pdf

2021-05-11
5036
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6,420 บาท.pdf

2021-05-11
5035
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,700 บาท.pdf

2021-05-11
5034
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 10,040 บาท.pdf

2021-05-11
5033
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 32,450 บาท.pdf

2021-05-11
5032
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 30,377.30 บาท.pdf

2021-05-11
5031
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2,675 บาท.pdf

2021-05-11
5030
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 2,730 บาท.pdf

2021-05-11
5029
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 1,275 บาท.pdf

2021-05-11
5028
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 2,878.30 บาท.pdf

2021-05-11
5027
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,950 บาท.pdf

2021-05-11
5026
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 969.42บาท..pdf

2021-05-11
5025
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 320บาท..pdf

2021-05-11
5024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 213บาท..pdf

2021-05-11
5023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30บาท..pdf

2021-05-11
5022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 21,250 บาท.pdf

2021-05-07
5021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 31,800 บาท.pdf

2021-05-07
5020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 35,310 บาท.pdf

2021-05-07
5019
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 23,300 บาท.pdf

2021-05-06
5018
ประกาศผู้ชนะจ้างทำอาหารผู้ป่วย จำนวน 45,412 บาท.pdf

2021-05-06
5017
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5,600 บาท.pdf

2021-05-06
5016
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6,769 บาท.pdf

2021-05-06
5015
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 900 บาท.pdf

2021-05-05
5014
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 25,952.85 บาท.pdf

2021-05-05
5013
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,000 บาท.pdf

2021-05-05
5012
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 36,100 บาท.pdf

2021-05-05
5011
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,000 บาท.pdf

2021-05-05
5010
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 55,800 บาท.pdf

2021-05-05
5009
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 45,450 บาท.pdf

2021-05-05
5008
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 12,900 บาท.pdf

2021-05-05
5007
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 2,208.48 บาท.pdf

2021-05-05
5006
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 29,630.98 บาท.pdf

2021-05-05
5005
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9,000 บาท.pdf

2021-05-05
5004
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 539 บาท.pdf

2021-05-05
5003
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4,000 บาท.pdf

2021-05-05
5002
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 1,910 บาท.pdf

2021-05-05
5001
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,900 บาท.pdf

2021-05-05
5000
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,920 บาท.pdf

2021-05-05
4999
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 4,083.33 บาท.pdf

2021-05-05
4998
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้าย จำนวน 315 บาท.pdf

2021-05-05
4997
ประกาศจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 2,255.56 บาท.pdf

2021-05-05
4996
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน 9,000บาท..pdf

2021-04-30
4995
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการสารสนเทศน์ทางการแพทย์ 19,443.75บาท..pdf

2021-04-30
4994
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 96,300 บาท.pdf

2021-04-29
4993
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 25,500 บาท.pdf

2021-04-29
4992
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 15,836 บาท.pdf

2021-04-29
4991
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,500 บาท.pdf

2021-04-29
4990
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,600 บาท.pdf

2021-04-29
4989
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,500 บาท.pdf

2021-04-29
4988
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 96,300 บาท.pdf

2021-04-29
4987
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 91,485 บาท.pdf

2021-04-29
4986
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 35,504 บาท.pdf

2021-04-29
4985
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 30,650 บาท.pdf

2021-04-29
4984
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 25,120 บาท.pdf

2021-04-29
4983
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 12,900 บาท.pdf

2021-04-29
4982
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 12,180 บาท.pdf

2021-04-29
4981
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 10,800 บาท.pdf

2021-04-29
4980
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 9,945 บาท.pdf

2021-04-29
4979
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28,569 บาท.pdf

2021-04-28
4978
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท.pdf

2021-04-28
4977
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพิมพ์แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า จำนวน 6,600 บาท.pdf

2021-04-28
4976
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการสารสนเทศน์ทางการแพทย์ 19,656.25บาท..pdf

2021-04-27
4975
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารทั่วไป 9,750บาท..pdf

2021-04-27
4974
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน บ่อบำบัด 11,200บาท..pdf

2021-04-27
4973
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 14,800บาท..pdf

2021-04-27
4972
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ 20,600บาท..pdf

2021-04-27
4971
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 6,800บาท..pdf

2021-04-27
4970
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 6,800 บาท..pdf

2021-04-27
4969
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 10,320บาท..pdf

2021-04-27
4968
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 9,840บาท..pdf

2021-04-27
4967
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 9,840 บาท..pdf

2021-04-27
4966
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 6,720 บาท..pdf

2021-04-27
4965
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานบริการห้องชันสูตร 7,4000บาท..pdf

2021-04-27
4964
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 7,425 บาท..pdf

2021-04-27
4963
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 6,800 บาท..pdf

2021-04-27
4962
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสารและหน่วยจ่ายกลาง 9,500บาท..pdf

2021-04-27
4961
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่าง 9,050บาท..pdf

2021-04-27
4960
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานการเงินและบัญชี 13,656.25บาท..pdf

2021-04-27
4959
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงาน ช่วยเหลือคนไข้ 13,450บาท..pdf

2021-04-27
4958
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงาน ช่วยเหลือคนไข้ 6,800บาท..pdf

2021-04-27
4957
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงาน กายภาพบำบัด 6,800บาท..pdf

2021-04-27
4956
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,900 บาท.pdf

2021-04-26
4955
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,420 บาท.pdf

2021-04-26
4954
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,597 บาท.pdf

2021-04-26
4953
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 39,105 บาท.pdf

2021-04-26
4952
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 199,240 บาท.pdf

2021-04-26
4951
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,000 บาท.pdf

2021-04-26
4950
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 52,146.45 บาท.pdf

2021-04-26
4949
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 45,640 บาท.pdf

2021-04-26
4948
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,480 บาท.pdf

2021-04-26
4947
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23,720 บาท.pdf

2021-04-26
4946
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,400 บาท.pdf

2021-04-26
4945
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,000 บาท.pdf

2021-04-26
4944
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,000 บาท.pdf

2021-04-26
4943
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 230 บาท.pdf

2021-04-26
4942
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,150 บาท.pdf

2021-04-26
4941
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 72,541 บาท.pdf

2021-04-26
4940
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 3,500 บาท.pdf

2021-04-26
4939
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1,350 บาท.pdf

2021-04-26
4938
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 71,454.37บาท..pdf

2021-04-23
4937
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,210บาท..pdf

2021-04-23
4936
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3,960บาท..pdf

2021-04-23
4935
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 747 บาท..pdf

2021-04-23
4934
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 1,015.93 บาท..pdf

2021-04-23
4933
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพัสดุ 8,500บาท..pdf

2021-04-23
4932
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,800บาท..pdf

2021-04-23
4931
ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ.pdf

2021-04-23
4930
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 18,552 บาท.pdf

2021-04-22
4929
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,370 บาท.pdf

2021-04-22
4928
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18,099.05 บาท.pdf

2021-04-22
4927
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14,176.43 บาท.pdf

2021-04-22
4926
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 19,260 บาท.pdf

2021-04-22
4925
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10,000 บาท.pdf

2021-04-22
4924
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 18,220 บาท.pdf

2021-04-22
4923
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 10,500 บาท.pdf

2021-04-22
4922
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18,124.73 บาท.pdf

2021-04-21
4921
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 8,397.50 บาท.pdf

2021-04-21
4920
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 100,618.52 บาท.pdf

2021-04-21
4919
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 48,150 บาท.pdf

2021-04-21
4918
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 72,481.80 บาท.pdf

2021-04-21
4917
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 58,150 บาท.pdf

2021-04-21
4916
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,350 บาท.pdf

2021-04-21
4915
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,830 บาท.pdf

2021-04-21
4914
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,400 บาท.pdf

2021-04-21
4913
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 205,012 บาท.pdf

2021-04-21
4912
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 98,868 บาท.pdf

2021-04-21
4911
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 69,000 บาท.pdf

2021-04-21
4910
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 63,558 บาท.pdf

2021-04-21
4909
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 59,000บาท.pdf

2021-04-21
4908
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 36,768 บาท.pdf

2021-04-21
4907
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 35,470.50บาท.pdf

2021-04-21
4906
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 32,581.50 บาท.pdf

2021-04-21
4905
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 22,705 บาท.pdf

2021-04-21
4904
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 18,104.40 บาท.pdf

2021-04-21
4903
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 14,851.60 บาท.pdf

2021-04-21
4902
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 9,800 บาท.pdf

2021-04-21
4901
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 7,510 บาท.pdf

2021-04-21
4900
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 7,200 บาท.pdf

2021-04-21
4899
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,494 บาท..pdf

2021-04-20
4898
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และกาแรพทย์ 4,494 บาท..pdf

2021-04-20
4897
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 250บาท..pdf

2021-04-20
4896
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 1,014.93 บาท..pdf

2021-04-20
4895
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานธุรการ 3,750บาท..pdf

2021-04-20
4894
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 6,000บาท..pdf

2021-04-20
4893
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 2,739.74 บาท..pdf

2021-04-20
4892
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์และการแพทย์ จำนวน 25,000 บาท.pdf

2021-04-16
4891
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย จำนวน 51,068 บาท.pdf

2021-04-16
4890
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 24,858.24 บาท.pdf

2021-04-16
4889
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 98,700 บาท.pdf

2021-04-16
4888
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 185,350 บาท.pdf

2021-04-16
4887
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6,676.80 บาท.pdf

2021-04-09
4886
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐,๘๐๐ บาท.pdf

2021-04-09
4885
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8,800 บาท.pdf

2021-04-09
4884
ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมหลังคาศาลาหน้าโรงพยาบาล จำนวน 88,810 บาท.pdf

2021-04-09
4883
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 51,711 บาท.pdf

2021-04-09
4882
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 25,000 บาท.pdf

2021-04-09
4881
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 25,000 บาท.pdf

2021-04-09
4880
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 15,240 บาท.pdf

2021-04-09
4879
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 18,344 บาท.pdf

2021-04-09
4878
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 25,550 บาท.pdf

2021-04-09
4877
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9,844 บาท.pdf

2021-04-09
4876
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 36,000 บาท.pdf

2021-04-09
4875
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 19,500 บาท.pdf

2021-04-09
4874
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 53,700 บาท.pdf

2021-04-09
4873
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9,897.50 บาท.pdf

2021-04-09
4872
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 3,000 บาท.pdf

2021-04-09
4871
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 55,275.75 บาท.pdf

2021-04-09
4870
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 20,500 บาท.pdf

2021-04-09
4869
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 221,500 บาท.pdf

2021-04-09
4868
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 329,000 บาท.pdf

2021-04-09
4867
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 700 บาท..pdf

2021-04-08
4866
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 750 บาท..pdf

2021-04-08
4865
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 700 บาท..pdf

2021-04-08
4864
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 9,238.38 บาท..pdf

2021-04-08
4863
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 7,338.06 บาท..pdf

2021-04-08
4862
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 319บาท..pdf

2021-04-08
4861
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายใน Cohort Ward 2,300บาท..pdf

2021-04-08
4860
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายใน Cohort Ward 1,550บาท..pdf

2021-04-08
4859
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,500 บาท..pdf

2021-04-08
4858
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 2,574.42 บาท..pdf

2021-04-08
4857
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย จำนวน 47,442 บาท.pdf

2021-04-07
4856
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,165 บาท.pdf

2021-04-07
4855
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 67,091 บาท.pdf

2021-04-07
4854
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 39,392.50 บาท.pdf

2021-04-07
4853
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,000 บาท.pdf

2021-04-07
4852
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,300 บาท.pdf

2021-04-07
4851
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,000 บาท.pdf

2021-04-07
4850
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,100 บาท.pdf

2021-04-07
4849
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,650 บาท.pdf

2021-04-07
4848
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 79,270 บาท.pdf

2021-04-07
4847
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,840 บาท.pdf

2021-04-07
4846
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,510 บาท.pdf

2021-04-07
4845
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,370 บาท.pdf

2021-04-07
4844
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,000 บาท.pdf

2021-04-07
4843
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 52,146.45 บาท.pdf

2021-04-07
4842
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 305,080 บาท.pdf

2021-04-07
4841
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,380 บาท.pdf

2021-04-07
4840
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 19,891.30 บาท.pdf

2021-04-05
4839
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 22,095.50 บาท.pdf

2021-04-05
4838
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 25,995.65 บาท.pdf

2021-04-05
4837
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 8,538.60 บาท.pdf

2021-04-05
4836
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 900 บาท.pdf

2021-04-05
4835
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 1,650 บาท.pdf

2021-04-05
4834
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 8,400 บาท.pdf

2021-04-05
4833
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 12,139 บาท.pdf

2021-04-02
4832
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทยื จำนวน 9,148.50 บาท.pdf

2021-03-25
4831
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10,020 บาท.pdf

2021-03-25
4830
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,057.09 บาท.pdf

2021-03-25
4829
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน จำนวน 168,500 บาท.pdf

2021-03-25
4828
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,177 บาท.pdf

2021-03-25
4827
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดกระจก จำนวน 16,500 บาท.pdf

2021-03-25
4826
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 39,943.10 บาท.pdf

2021-03-25
4825
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานบริการห้องชันสูตร 10,000บาท..pdf

2021-03-25
4824
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน บ่อบำบัด 9,200บาท..pdf

2021-03-25
4823
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารทั่วไป 9,025บาท..pdf

2021-03-25
4822
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 14,000บาท..pdf

2021-03-25
4821
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ 19,200บาท..pdf

2021-03-25
4820
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 7,200บาท..pdf

2021-03-25
4819
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 14,400บาท..pdf

2021-03-25
4818
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 11,160บาท..pdf

2021-03-25
4817
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 12,120บาท..pdf

2021-03-25
4816
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 8,040 บาท..pdf

2021-03-25
4815
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 8,550บาท..pdf

2021-03-25
4814
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 7,600บาท..pdf

2021-03-25
4813
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสารและหน่วยจ่ายกลาง 9,400บาท..pdf

2021-03-25
4812
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่าง 9,600บาท..pdf

2021-03-25
4811
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคตนไข้ 5,000บาท..pdf

2021-03-25
4810
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานการเงินและบัญชี 14,500บาท..pdf

2021-03-25
4809
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด 7,600บาท..pdf

2021-03-25
4808
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 7,600บาท..pdf

2021-03-25
4807
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพัสดุ 10,250บาท..pdf

2021-03-25
4806
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคอมพิวเตอร์ฯ 17,637.50บาท..pdf

2021-03-25
4805
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานธุรการ 9,500บาท..pdf

2021-03-25
4804
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช้วยเหลือคนไขเ 14,400บาท..pdf

2021-03-25
4803
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 420บาท..pdf

2021-03-25
4802
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,525บาท..pdf

2021-03-25
4801
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 2,580บาท..pdf

2021-03-25
4800
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 747บาท..pdf

2021-03-25
4799
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,301.57บาท..pdf

2021-03-25
4798
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 15,200บาท..pdf

2021-03-25
4797
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,000บาท..pdf

2021-03-25
4796
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 3,200 บาท..pdf

2021-03-25
4795
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล 840 บาท..pdf

2021-03-25
4794
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18,418.98 บาท.pdf

2021-03-25
4793
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 80,200 บาท.pdf

2021-03-25
4792
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 39,590 บาท.pdf

2021-03-25
4791
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16,800 บาท.pdf

2021-03-25
4790
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 31,244 บาท.pdf

2021-03-24
4789
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 21,507 บาท.pdf

2021-03-24
4788
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 63,237 บาท.pdf

2021-03-24
4787
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 85,400 บาท.pdf

2021-03-24
4786
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 6,045.50 บาท.pdf

2021-03-24
4785
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 99,831.72 บาท.pdf

2021-03-24
4784
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 35,137.50 บาท.pdf

2021-03-24
4783
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 6,390 บาท.pdf

2021-03-24
4782
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 95,872 บาท.pdf

2021-03-24
4781
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 52,200 บาท.pdf

2021-03-24
4780
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,000 บาท.pdf

2021-03-24
4779
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17,500 บาท.pdf

2021-03-23
4778
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11,136 บาท.pdf

2021-03-22
4777
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21,335 บาท.pdf

2021-03-22
4776
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานงานครัว จำนวน 40,576.54 บาท.pdf

2021-03-22
4775
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15,857.40 บาท.pdf

2021-03-22
4774
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8,560 บาท.pdf

2021-03-22
4773
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาอินเตอร์เน็ต จำนวน 447 บาท.pdf

2021-03-22
4772
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 760.77 บาท.pdf

2021-03-22
4771
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 2,664.30 บาท.pdf

2021-03-22
4770
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซักผ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 62,633.52 บาท.pdf

2021-03-22
4769
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 2,556.77 บาท.pdf

2021-03-19
4768
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2,090 บาท.pdf

2021-03-19
4767
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 23,250 บาท.pdf

2021-03-19
4766
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 23,250 บาท.pdf

2021-03-19
4765
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9,900 บาท.pdf

2021-03-19
4764
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11,300 บาท.pdf

2021-03-19
4763
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11,300 บาท.pdf

2021-03-19
4762
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 7,704 บาท.pdf

2021-03-19
4761
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 38,300 บาท.pdf

2021-03-19
4760
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 24,400 บาท.pdf

2021-03-19
4759
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 19,260 บาท.pdf

2021-03-19
4758
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 39,300 บาท.pdf

2021-03-19
4757
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 22,300 บาท.pdf

2021-03-19
4756
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 30,679.04 บาท.pdf

2021-03-19
4755
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 21,540 บาท.pdf

2021-03-19
4754
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 32,420 บาท.pdf

2021-03-19
4753
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3,200 บาท.pdf

2021-03-18
4752
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้าย จำนวน 25,870 บาท.pdf

2021-03-17
4751
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5,420 บาท.pdf

2021-03-17
4750
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 40,000 บาท.pdf

2021-03-17
4749
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,921.19 บาท.pdf

2021-03-17
4748
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 320 บาท..pdf

2021-03-17
4747
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,020 บาท.pdf

2021-03-17
4746
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21,335 บาท.pdf

2021-03-15
4745
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 590 บาท.pdf

2021-03-15
4744
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 37,600 บาท.pdf

2021-03-15
4743
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 55,276 บาท.pdf

2021-03-15
4742
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 4,083.33 บาท.pdf

2021-03-15
4741
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 3,600 บาท.pdf

2021-03-15
4740
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย จำนวน 40,228 บาท.pdf

2021-03-15
4739
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 76,250 บาท.pdf

2021-03-12
4738
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้าย จำนวน 2,358 บาท.pdf

2021-03-12
4737
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4,065.02 บาท.pdf

2021-03-12
4736
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 4,012.50 บาท.pdf

2021-03-12
4735
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 4,215.80 บาท.pdf

2021-03-12
4734
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 700 บาท.pdf

2021-03-12
4733
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,280 บาท.pdf

2021-03-12
4732
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 786.45 บาท.pdf

2021-03-12
4731
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 180 บาท.pdf

2021-03-12
4730
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดฝ้าเพื่อทำซัพพอร์ตแขวนคอยส์เย็นฯ 2,675 บาท.pdf

2021-03-12
4729
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 3,498.90 บาท.pdf

2021-03-12
4728
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 68,000 บาท.pdf

2021-03-11
4727
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,000 บาท.pdf

2021-03-10
4726
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมท่อในห้องน้ำ จำนวน 12,840 บาท.pdf

2021-03-10
4725
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 19260 บาท.pdf

2021-03-10
4724
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2,675 บาท.pdf

2021-03-10
4723
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3,055.92 บาท.pdf

2021-03-09
4722
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2,675 บาท.pdf

2021-03-09
4721
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3,424 บาท.pdf

2021-03-09
4720
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2,675 บาท.pdf

2021-03-09
4719
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2,800 บาท.pdf

2021-03-09
4718
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 250,000 บาท.pdf

2021-03-05
4717
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 2,800 บาท.pdf

2021-03-05
4716
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1,400 บาท.pdf

2021-03-05
4715
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 23,380 บาท.pdf

2021-03-05
4714
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 42,000 บาท.pdf

2021-03-05
4713
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 62,500 บาท.pdf

2021-03-05
4712
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 168,000 บาท.pdf

2021-03-05
4711
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,560 บาท.pdf

2021-03-03
4710
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4,160 บาท.pdf

2021-03-03
4709
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,524.75 บาท.pdf

2021-03-03
4708
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,524.75 บาท.pdf

2021-03-03
4707
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 786.45 บาท.pdf

2021-03-03
4706
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3,000 บาท.pdf

2021-03-03
4705
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ 4,083.33 บาท.pdf

2021-03-03
4704
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ 20,000 บาท.pdf

2021-03-03
4703
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้าย 200บาท.pdf

2021-03-03
4702
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้าย จำนวน 19,650 บาท.pdf

2021-03-02
4701
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 51,000 บาท.pdf

2021-03-02
4700
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 3,650 บาท.pdf

2021-03-01
4699
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 12,914.90 บาท.pdf

2021-03-01
4698
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 2,190 บาท.pdf

2021-03-01
4697
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,244.86 บาท.pdf

2021-02-25
4696
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน บ่อบำบัด10,200 บาท.pdf

2021-02-25
4695
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 13,600 บาท.pdf

2021-02-25
4694
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้ป่วยนอก จำนวน 450,000 บาท.pdf

2021-02-25
4693
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย 46,250 บาท.pdf

2021-02-24
4692
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,432.66 บาท.pdf

2021-02-24
4691
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 19,260 บาท.pdf

2021-02-24
4690
ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 29,400 บาท.pdf

2021-02-24
4689
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่าง 9,200บาท.pdf

2021-02-23
4688
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารทั่วไป 8,600 บาท.pdf

2021-02-23
4687
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน บ่อบำบัด 10,400บาท.pdf

2021-02-23
4686
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 8,400 บาท.pdf

2021-02-23
4685
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 8,400 บาท.pdf

2021-02-23
4684
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 13,320 บาท.pdf

2021-02-23
4683
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 12,000 บาท.pdf

2021-02-23
4682
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 11,520 บาท.pdf

2021-02-23
4681
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 5,880 บาท.pdf

2021-02-23
4680
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 5,880 บาท.pdf

2021-02-23
4679
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพัสดุ 9,750 บาท.pdf

2021-02-23
4678
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานธุรการ 9,500บาท.pdf

2021-02-23
4677
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม8,400 บาท.pdf

2021-02-23
4676
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 9,450บาท.pdf

2021-02-23
4675
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสารและหน่วยจ่ายกลาง 10,600บาท.pdf

2021-02-23
4674
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 16,400 บาท.pdf

2021-02-23
4673
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 14,000 บาท.pdf

2021-02-23
4672
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคอมพิวเตอร์ฯ 17,000 บาท.pdf

2021-02-23
4671
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานการเงินและบัญชี 13,500 บาท.pdf

2021-02-23
4670
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด 8,400 บาท.pdf

2021-02-23
4669
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1,980 บาท.pdf

2021-02-23
4668
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2,900 บาท.pdf

2021-02-23
4667
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 ,850 บาท.pdf

2021-02-23
4666
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,991 บาท.pdf

2021-02-22
4665
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 767.19 บาท.pdf

2021-02-22
4664
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30 บาท.pdf

2021-02-22
4663
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 1,015.93 บาท.pdf

2021-02-22
4662
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายใน cohort ward 2,700 บาท.pdf

2021-02-22
4661
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานเวรเปล 16,400 บาท.pdf

2021-02-22
4660
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานคอมพิวเตอร์ฯ 1,700 บาท.pdf

2021-02-22
4659
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 4,300 บาท.pdf

2021-02-22
4658
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10,978.20 บาท.pdf

2021-02-19
4657
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4,670 บาท.pdf

2021-02-19
4656
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 25,000 บาท.pdf

2021-02-19
4655
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 28,050 บาท.pdf

2021-02-19
4654
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 18,636 บาท.pdf

2021-02-19
4653
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 18,636 บาท.pdf

2021-02-19
4652
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 10,500 บาท.pdf

2021-02-19
4651
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย จำนวน 50,258 บาท.pdf

2021-02-19
4650
ประกาศผู้ชนะซื้อคลอรีนน้ำ จำนวน 10,914 บาท.pdf

2021-02-19
4649
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมา จำนวน 10,914 บาท.pdf

2021-02-19
4648
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงพื้นบริเวณงานซักฟอก จำนวน 50,225.80 บาท.pdf

2021-02-18
4647
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19,201.15 บาท.pdf

2021-02-17
4646
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 700 บาท.pdf

2021-02-17
4645
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,050 บาท.pdf

2021-02-17
4644
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8,400 บาท.pdf

2021-02-17
4643
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการอินเตอร์เนต จำนวน 640.93 บาท.pdf

2021-02-17
4642
ประกาศผุ้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19,527.50 บาท.pdf

2021-02-17
4641
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 23,724 บาท.pdf

2021-02-16
4640
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 49,734.41 บาท.pdf

2021-02-16
4639
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาออกแบบงานปรับปรุงและต่อเติมอาคารกายภาพ จำนวน 85,000 บาท.pdf

2021-02-16
4638
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่อง x-ray จำนวน 80,000 บาท.pdf

2021-02-16
4637
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 10,500 บาท.pdf

2021-02-16
4636
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 6,200 บาท.pdf

2021-02-16
4635
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18,868.38 บาท.pdf

2021-02-16
4634
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 19,260 บาท.pdf

2021-02-16
4633
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการอินเตอร์เนต จำนวน 745.73 บาท.pdf

2021-02-16
4632
ประกาศผุ้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถเข็นผู้ป่วยนอก จำนวน 36,940 บาท.pdf

2021-02-16
4631
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,817.70 บาท.pdf

2021-02-16
4630
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 45,796 บาท.pdf

2021-02-15
4629
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 96,300 บาท.pdf

2021-02-15
4628
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 96,728 บาท.pdf

2021-02-15
4627
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 44,130 บาท.pdf

2021-02-15
4626
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 38,674.08 บาท.pdf

2021-02-15
4625
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 21,250 บาท.pdf

2021-02-15
4624
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,500 บาท.pdf

2021-02-15
4623
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,000 บาท.pdf

2021-02-15
4622
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,410 บาท.pdf

2021-02-15
4621
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,700 บาท.pdf

2021-02-15
4620
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,136 บาท.pdf

2021-02-15
4619
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,445 บาท.pdf

2021-02-15
4618
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,140 บาท.pdf

2021-02-15
4617
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,400 บาท.pdf

2021-02-15
4616
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,925 บาท.pdf

2021-02-15
4615
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 13,950 บาท.pdf

2021-02-15
4614
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 1,250 บาท.pdf

2021-02-15
4613
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 98,346 บาท.pdf

2021-02-15
4612
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 96,300 บาท.pdf

2021-02-15
4611
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 95,679.40 บาท.pdf

2021-02-15
4610
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 95,000 บาท.pdf

2021-02-15
4609
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 92,448 บาท.pdf

2021-02-15
4608
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 80,000 บาท.pdf

2021-02-15
4607
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 74,500 บาท.pdf

2021-02-15
4606
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 69,750 บาท.pdf

2021-02-15
4605
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 64,800 บาท.pdf

2021-02-15
4604
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 61,190 บาท.pdf

2021-02-15
4603
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 51,253 บาท.pdf

2021-02-15
4602
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 50,500 บาท.pdf

2021-02-15
4601
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 30,816 บาท.pdf

2021-02-15
4600
ประกาศผุ้ชนะจ้างเหมาว่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,934.76 บาท.pdf

2021-02-15
4599
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,453.45 บาท.pdf

2021-02-10
4598
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5403.50 บาท.pdf

2021-02-10
4597
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 37,028.40 บาท.pdf

2021-02-10
4596
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7,131.55 บาท.pdf

2021-02-10
4595
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13,375 บาท.pdf

2021-02-10
4594
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 366 บาท.pdf

2021-02-08
4593
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,898.18บาท.pdf

2021-02-08
4592
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำหน้าต่างมุ้งลวดห้องขยะติดเชื้อ 3,500 บาท.pdf

2021-02-08
4591
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ 7,500 บาท.pdf

2021-02-08
4590
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 33,472.50 บาท.pdf

2021-02-08
4589
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 68,817.05 บาท.pdf

2021-02-08
4588
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 38,735 บาท.pdf

2021-02-08
4587
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,401 บาท.pdf

2021-02-08
4586
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 88,046 บาท.pdf

2021-02-08
4585
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,960 บาท.pdf

2021-02-08
4584
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,760 บาท.pdf

2021-02-08
4583
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 21,250บาท.pdf

2021-02-08
4582
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,468.50 บาท.pdf

2021-02-08
4581
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,000 บาท.pdf

2021-02-08
4580
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ 69,409 บาท.pdf

2021-02-08
4579
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,700 บาท.pdf

2021-02-08
4578
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 259,960 บาท.pdf

2021-02-08
4577
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,000 บาท.pdf

2021-02-08
4576
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,000 บาท.pdf

2021-02-08
4575
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,210 บาท.pdf

2021-02-08
4574
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,000 บาท.pdf

2021-02-08
4573
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 301,200 บาท.pdf

2021-02-08
4572
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 51,000 บาท.pdf

2021-02-08
4571
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 68,817 บาท.pdf

2021-02-08
4570
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,000 บาท.pdf

2021-02-08
4569
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,800 บาท.pdf

2021-02-08
4568
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,000 บาท.pdf

2021-02-08
4567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,000 บาท.pdf

2021-02-08
4566
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔.pdf

2021-02-04
4565
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔.pdf

2021-02-04
4564
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 17,423.17 บาท.pdf

2021-02-03
4563
ประกาศผุ้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 94,550 บาท.pdf

2021-02-03
4562
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1,349.27 บาท.pdf

2021-02-03
4561
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาต่อเติมฉากกั้นและกันสาด จำนวน 278,200 บาท.pdf

2021-02-03
4560
ประกาสผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนว 7,608.07 บาท.pdf

2021-02-03
4559
แจ้งจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์(งบค่าเสื่อมปี 2564).pdf

2021-02-02
4558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1,400บาท.pdf

2021-02-02
4557
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 320 บาท.pdf

2021-02-02
4556
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 1,014.93 บาท.pdf

2021-02-02
4555
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน 3,400บาท.pdf

2021-02-02
4554
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,750 บาท.pdf

2021-02-01
4553
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 8,750 บาท.pdf

2021-02-01
4552
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 94,160 บาท.pdf

2021-02-01
4551
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 20,140 บาท.pdf

2021-02-01
4550
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 22,840 บาท.pdf

2021-02-01
4549
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 34,000 บาท.pdf

2021-02-01
4548
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 2,025 บาท.pdf

2021-02-01
4547
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 89,880 บาท.pdf

2021-02-01
4546
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 5,999.40 บาท.pdf

2021-02-01
4545
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 12,080 บาท.pdf

2021-02-01
4544
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 35,960 บาท.pdf

2021-02-01
4543
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 22,470 บาท.pdf

2021-02-01
4542
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 46,000 บาท.pdf

2021-02-01
4541
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 53,500 บาท.pdf

2021-02-01
4540
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 58,850 บาท.pdf

2021-02-01
4539
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 25,064 บาท.pdf

2021-02-01
4538
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 68,850 บาท.pdf

2021-02-01
4537
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 51,681 บาท.pdf

2021-02-01
4536
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 18,500 บาท.pdf

2021-02-01
4535
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 65,000 บาท.pdf

2021-02-01
4534
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 9,822.60 บาท.pdf

2021-02-01
4533
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 49,389 บาท.pdf

2021-02-01
4532
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 14,004.16 บาท.pdf

2021-02-01
4531
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 6,400 บาท.pdf

2021-02-01
4530
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,670 บาท.pdf

2021-02-01
4529
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,000 บาท.pdf

2021-02-01
4528
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 8,025 บาท.pdf

2021-02-01
4527
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 33,384 บาท.pdf

2021-02-01
4526
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,000 บาท.pdf

2021-02-01
4525
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,500 บาท.pdf

2021-02-01
4524
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 8,700 บาท.pdf

2021-02-01
4523
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 58,740 บาท.pdf

2021-02-01
4522
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 45,475 บาท.pdf

2021-02-01
4521
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 94,860 บาท.pdf

2021-02-01
4520
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 62,540 บาท.pdf

2021-02-01
4519
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,700 บาท.pdf

2021-02-01
4518
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,000 บาท.pdf

2021-02-01
4517
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,930 บาท.pdf

2021-02-01
4516
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 72,603 บาท.pdf

2021-02-01
4515
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 92,448 บาท.pdf

2021-01-28
4514
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 81,876.40 บาท.pdf

2021-01-28
4513
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 29,104 บาท.pdf

2021-01-28
4512
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 90,000 บาท.pdf

2021-01-28
4511
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 31,500 บาท.pdf

2021-01-28
4510
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 14,350 บาท.pdf

2021-01-28
4509
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 19,080 บาท.pdf

2021-01-28
4508
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 10,000 บาท.pdf

2021-01-28
4507
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 10,020 บาท.pdf

2021-01-28
4506
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 31,672 บาท.pdf

2021-01-28
4505
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 97,650 บาท.pdf

2021-01-28
4504
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 95,679.40 บาท.pdf

2021-01-28
4503
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 15,360 บาท.pdf

2021-01-28
4502
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 20,306.25 บาท.pdf

2021-01-28
4501
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 12,105 บาท.pdf

2021-01-28
4500
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 11,172 บาท.pdf

2021-01-28
4499
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 98,904 บาท.pdf

2021-01-28
4498
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 27,870 บาท.pdf

2021-01-28
4497
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 26,250 บาท.pdf

2021-01-28
4496
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 45,450 บาท.pdf

2021-01-28
4495
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,400 บาท.pdf

2021-01-28
4494
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 20,000 บาท.pdf

2021-01-28
4493
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 26,850 บาท.pdf

2021-01-27
4492
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย จำนวน 48,956 บาท.pdf

2021-01-27
4491
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19,516.80 บาท.pdf

2021-01-27
4490
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 1,300 บาท.pdf

2021-01-26
4489
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 2,000 บาท.pdf

2021-01-26
4488
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสารฯ 9,200 บาท.pdf

2021-01-26
4487
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 7,875 บาท.pdf

2021-01-26
4486
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 15,864 บาท.pdf

2021-01-26
4485
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารทั่วไป 8,250บาท.pdf

2021-01-26
4484
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสารสนเทศน์ทางการแพทย์ 17,850 บาท.pdf

2021-01-26
4483
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน บ่อบำบัด 10,000 บาท..pdf

2021-01-26
4482
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 14,000 บาท.pdf

2021-01-26
4481
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 8,400 บาท.pdf

2021-01-26
4480
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ 21,400 บาท.pdf

2021-01-26
4479
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 8,000 บาท.pdf

2021-01-26
4478
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 13,440 บาท.pdf

2021-01-26
4477
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 12,360 บาท.pdf

2021-01-26
4476
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 11,160 บาท.pdf

2021-01-26
4475
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 3,000 บาท.pdf

2021-01-26
4474
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพัสดุ 12,225บาท.pdf

2021-01-26
4473
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเทคนิคการแพทย์ 17,100บาท.pdf

2021-01-26
4472
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 8,400 บาท.pdf

2021-01-26
4471
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่าง 9,200 บาท.pdf

2021-01-26
4470
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 7,400 บาท.pdf

2021-01-26
4469
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานการเงินและบัญชี 15,000 บาท.pdf

2021-01-26
4468
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด 8,400 บาท.pdf

2021-01-26
4467
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20,425 บาท.pdf

2021-01-25
4466
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14,155 บาท.pdf

2021-01-25
4465
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 16,200 บาท.pdf

2021-01-25
4464
ประกาศผู้ชนะจ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 17,655 บาท.pdf

2021-01-25
4463
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2,648.25 บาท.pdf

2021-01-22
4462
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,150 บาทpdf..pdf

2021-01-22
4461
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 321.- บาทpdf.pdf

2021-01-22
4460
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 321 บาทpdf.pdf

2021-01-22
4459
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,622.40 บาทpdf.pdf

2021-01-22
4458
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,036.66 บาทpdf.pdf

2021-01-22
4457
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,124.40.pdf

2021-01-22
4456
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,280 บาท.pdf

2021-01-22
4455
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 880 บาทpdf.pdf

2021-01-22
4454
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 1,647.8 บาทpdf.pdf

2021-01-22
4453
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 299.60 บาท.pdf

2021-01-22
4452
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 4,880 บาทpdf..pdf

2021-01-22
4451
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 747 บาท.pdf

2021-01-22
4450
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 640.93 บาท.pdf

2021-01-22
4449
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30 บาท.pdf

2021-01-22
4448
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,214.90 บาท.pdf

2021-01-22
4447
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ 4,083.33 บาท.pdf

2021-01-22
4446
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานธุรการ 10,500 บาท.pdf

2021-01-22
4445
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 13,600บาท.pdf

2021-01-22
4444
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,400 บาท.pdf

2021-01-22
4443
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทย์ฯ 4,250 บาท.pdf

2021-01-22
4442
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทย์ฯ 4,250 .-บาท.pdf

2021-01-22
4441
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทย์ฯ 3,000บาท.pdf

2021-01-22
4440
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะ จำนวน 10,500 บาท.pdf

2021-01-22
4439
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3,000 บาท.pdf

2021-01-22
4438
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5440 บาท.pdf

2021-01-22
4437
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 34,200 บาท.pdf

2021-01-22
4436
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5350 บาท.pdf

2021-01-22
4435
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซักผ้า จำนวน 68,026.32 บาท.pdf

2021-01-22
4434
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 15,864 บาท.pdf

2021-01-22
4433
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 91,300 บาท.pdf

2021-01-22
4432
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรค จำนวน 112,450 บาท.pdf

2021-01-22
4431
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8,346 บาท.pdf

2021-01-20
4430
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7,900 บาท.pdf

2021-01-15
4429
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,218.50 บาท.pdf

2021-01-15
4428
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคาร Cohott ward จำนวน 1,500 บาท.pdf

2021-01-15
4427
ประกาศผู้ขนะจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอกและแฟลตบ้านพัก จำนวน 19,800 บาท.pdf

2021-01-15
4426
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 3,400 บาท.pdf

2021-01-15
4425
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 4,400 บาท.pdf

2021-01-15
4424
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 4,500 บาท.pdf

2021-01-15
4423
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 96,300 บาท.pdf

2021-01-15
4422
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 4,200 บาท.pdf

2021-01-15
4421
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 39,751.10 บาท.pdf

2021-01-15
4420
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 3,300 บาท.pdf

2021-01-15
4419
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 4,815 บาท.pdf

2021-01-15
4418
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 4,066 บาท.pdf

2021-01-15
4417
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 250 บาท.pdf

2021-01-15
4416
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,397.70 บาท.pdf

2021-01-15
4415
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 700 บาท.pdf

2021-01-15
4414
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายใน Cohort 3,100 บาท.pdf

2021-01-15
4413
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดกระดาษ 750 บาท.pdf

2021-01-15
4412
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 375 บาท.pdf

2021-01-14
4411
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,270 บาท.pdf

2021-01-14
4410
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,290 บาท.pdf

2021-01-14
4409
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 3,400 บาท.pdf

2021-01-14
4408
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 21,160 บาท.pdf

2021-01-14
4407
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 125 บาท.pdf

2021-01-14
4406
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 350 บาท.pdf

2021-01-14
4405
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,750 บาท.pdf

2021-01-14
4404
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1,700 บาท.pdf

2021-01-14
4403
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 5,676.35 บาท.pdf

2021-01-14
4402
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 230 บาท.pdf

2021-01-14
4401
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,600 บาท.pdf

2021-01-13
4400
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 29,100 บาท.pdf

2021-01-13
4399
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 9,600 บาท.pdf

2021-01-13
4398
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,860 บาท.pdf

2021-01-13
4397
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้